Решение на общинската избирателна комисия

община София

област София-Град

за избиране на кмет на община София

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на община София, област София-Град на първи тур Бойко Методиев Борисов, издигнат от ПП ГЕРБ, получил 203364 действителни гласове.