Решение на общинската избирателна комисия

община София

област София-Град

за избиране на кмет на кметство Мърчаево

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на кметство Мърчаево, община София, област София-Град на първи тур Петър Велков Георгиев, издигнат от ПП ГЕРБ, получил 393 действителни гласове.