Решение на общинската избирателна комисия

община София

област София-Град

за избиране на кмет на кметство Кубратово

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на кметство Кубратово, община София, област София-Град на първи тур Георги Сергеев Борисов, издигнат от "Алианс за София" ( ДСБ и СДС), получил 190 действителни гласове.