Решение на общинската избирателна комисия

община София

област София-Град

за избиране на кмет на кметство Железница

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на кметство Железница, община София, област София-Град на първи тур Дойчин Стоянов Сремкин, издигнат от ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, получил 517 действителни гласове.