Решение на общинската избирателна комисия

община София

област София-Град

за избиране на кмет на кметство Волуяк

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на кметство Волуяк, община София, област София-Град на първи тур Кръстан Цветанов Александров, издигнат от Инициативен комитет Кръстан Цветанов Александров, получил 537 действителни гласове.