Решение на общинската избирателна комисия

община София

област София-Град

за избиране на кмет на кметство Бистрица

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на кметство Бистрица, община София, област София-Град на първи тур Николай Петров Гюров, издигнат от ПП ГЕРБ, получил 1000 действителни гласове.