Мандати за разпределяне: 61
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Участник Действителни гласове Мандати за независими Частно по т. 4 Мандати по т. 5 Остатъци по т. 6 Мандати по т. 6 Мандати по т. 7 Общо мандати
1 ПП ГЕРБ 173384 - 33.077 33 0.077 33=33+0
политическа партия
2 БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ (БСП) 61820 - 11.793 11 0.793 1 12=11+1
политическа партия
3 "Алианс за София" ( ДСБ и СДС) 58565 - 11.172 11 0.172 11=11+0
коалиция на политически партии
4 "АТАКА" 17802 - 3.396 3 0.396 3=3+0
политическа партия
5 НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ 8185 - 1.561 1 0.561 1 2=1+1
политическа партия
6 Политическа партия "ЗЕЛЕНА БЪЛГАРИЯ" 4625 -            
политическа партия
7 ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ - СЪЮЗ РАДИКАЛИ 909 -            
коалиция на политически партии
8 БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-ПАТРИОТИЧНА ПАРТИЯ 253 -            
политическа партия
9 Българска работническа социалистическа партия 535 -            
политическа партия
10 ДЕМОКРАТИЧНА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА - ДГИ 329 -            
политическа партия
11 партия БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ 909 -            
политическа партия
12 "Българско Движение Национален Идеал за Единство"(БДНИЕ) 1058 -            
политическа партия
13 Съюз на свободните демократи 1861 -            
политическа партия
14 Българска Национално - Радикална партия 277 -            
политическа партия
15 БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ 1285 -            
политическа партия
16 "Български Национален Съюз Нова Демикрация" 197 -            
политическа партия
17 Българска социалдемократическа партия (БСДП) 1820 -            
политическа партия
18 Движение "Народен юмрук" за защита на пенсионери, безработни и социално слаби граждани 411 -            
политическа партия
19 ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА 412 -            
политическа партия
20 КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ 1375 -            
политическа партия
21 ПК "ЕКОГЛАСНОСТ" 352 -            
политическа партия
22 РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ - РЗС 1014 -            
политическа партия
23 Коалиция "ЕДИНЕН НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ" 849 -            
коалиция на политически партии
24 ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ "СОЦИАЛДЕМОКРАТИ" 666 -            
политическа партия
25 БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ 721 -            
политическа партия
26 Християн-Социален Съюз 234 -            
политическа партия
27 СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА 673 -            
политическа партия
28 ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ 4016 -            
политическа партия
29 "ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ" 813 -            
политическа партия
30 НЗП "НИКОЛА ПЕТКОВ" 645 -            
политическа партия
31 ЕВРОРОМА 5149 -            
политическа партия
32 "Либерална инициатива за демократично европейско развитие"-"ЛИДЕР" 1790 -            
политическа партия
33 Национално движение за права и свободи 129 -            
политическа партия
34 ДПС "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" 2170 -            
политическа партия
35 Коалиция "СОЦИАЛЕН ПРОТЕСТ" 4589 -            
коалиция на политически партии
36 "Земеделски съюз"Александър Стамболийски"" 328 -            
политическа партия
37 ОБЕДИНЕНА ПАРТИЯ НА ПЕНСИОНЕРИТЕ В БЪЛГАРИЯ (ОППБ) 778 -            
политическа партия
38 СЪЮЗ БГ-ПП"ДВИЖЕНИЕ"ГЕРГЬОВДЕН",ПП"НОВОТО ВРЕМЕ",ПП"ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" 5136 -            
коалиция на политически партии
39 ХДФ - Християн Демократичен Форум 809 -            
политическа партия
40 Движение експерти за региона (ДЕР) 216 -            
политическа партия
41 ПП "Съюз на комунистите в България" 102 -            
политическа партия
42 Политическа партия "Камара на експертите" 199 -            
политическа партия
43 ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ 285 -            
политическа партия
44 ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕНИ 877 -            
политическа партия
45 ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ 1029 -            
политическа партия
46 ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ 1698 -            
политическа партия
47 ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СОЛИДАРНОСТ 128 -            
политическа партия
48 Инициативен комитет Петър Симеонов Ангелов
Петър Симеонов Ангелов
861 -            
независим кандидат
 1. Сумата на действителните гласове е 372268
 2. Отношението 372268/61 е 6102.754098 и не е цяло число
 3. Общинската избирателна квота е 6103 - най-близкото по-голямо цяло число
 4. В общината няма независими кандидати за общински съветници със сума на действителните гласове по-голяма или равна на общинската избирателна квота. Всички мандати се разпределят между политическите партии и коалициите на политически партии.
 5. За политическите партии и коалициите на политически партии остават за преразпределяне 61 - 0 = 61 мандата.
 6. Право да участват в разпределянето на 61 мандата имат политическите партии ПП ГЕРБ, БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ (БСП), "АТАКА", НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ и коалицията на политически партии "Алианс за София" ( ДСБ и СДС), чиито действителни гласове са повече от общинската избирателна квота.
 7. Сумата на действителните гласове на политическите партии ПП ГЕРБ, БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ (БСП), "АТАКА", НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ и коалицията на политически партии "Алианс за София" ( ДСБ и СДС) е равна на 319756.
 8. Квотата на Хеър е 319756/61 = 5241.90163934.
 9. Частните в колона 5 на таблицата се получават, като действителните гласове на всяка от политическите партии ПП ГЕРБ, БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ (БСП), "АТАКА", НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ и коалицията на политически партии "Алианс за София" ( ДСБ и СДС) се разделят на квотата на Хеър.
 10. Политическите артии ПП ГЕРБ, БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ (БСП), "АТАКА", НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ и коалицията на политически партии "Алианс за София" ( ДСБ и СДС) получават толкова мандати (колона 6 от таблицата), колкото е цялата част на така полученото частно.
 11. Получените остатъци са показани в колона 7.
 12. Остават 2 неразпределени мандата.
 13. Първият неразпределен мандат получава политическа партия БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ (БСП) - с най-голям остатък 0.793 (колона 7 от таблицата).
 14. Вторият неразпределен мандат получава политическа партия НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ - със следващия най-голям остатък 0.561 (колона 7 от таблицата).
 15. Окончателното разпределение на мандатите е показано в колона 10 от таблицата.