Решение на общинската избирателна комисия

за избиране на общински съветници

община Смолян

област Смолян

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101, ал. 1 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от ротоколите на СИК

РЕШИ:

 1. Общинската избирателна квота е 667.034482759 гласове
 2. Избрани за общински съветници независими кандидати:
 3. Мандатите за общински съветници се разпределят по кандидатски листи на политически партии и коалиции, получили действителни гласове не по-малко от общинската избирателна квота, както следва:
№ в бюлетината Наименование на партията или коалицията брой мандати
2Политическа партия "ГЕРБ"8
5Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"2
6Коалиция"СМОЛЯН-ЕВРОПЕЙСКА ОБЩИНА-НДСВ СДС+":
"НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ", "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ"
4
8Политическа партия "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ"2
13Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"13
 1. Обявява за избрани за общински съветници кандидати на партиите и коалициите:
  Имена на общинските съветници
  1. Николай Тодоров Мелемов
  2. Филип Христов Топов
  3. Антон Тодоров Василев
  4. Стефан Николов Стайков
  5. Димитър Николов Кисьов
  6. Даниела Анастасова Дариткова-Проданова
  7. Йорданка Георгиева Кръстанова
  8. Мария Райчева Никова
  9. Петър Момчилов Фиданов
  10. Магдалена Славова Заимова
  11. Димитър Костадинов Палагачев
  12. Стоян Иванов Иванов
  13. Коста Атанасов Начев
  14. Салимехмед Асанов Немков
  15. Костадин Кръстев Василев
  16. Силвия Нагулова Младенова
  17. Иван Христов Апостолов
  18. Милко Иванов Гавазов
  19. Нина Сашева Шехова-Янкова
  20. Катя Колева Келевска
  21. Атанас Андреев Устабашиев
  22. Виолета Делчева Бояджиева
  23. Иван Георгиев Иванов
  24. Юлия Бойкова Кисимова-Каменова
  25. Андрей Василев Печилков
  26. Михаил Тодоров Генчев
  27. Петър Костадинов Харадинов
  28. Лейла Илиева Чавдарова
  29. Илия Тодоров Сбирков