Решение на общинската избирателна комисия

община Смолян

област Смолян

за избиране на кмет на община Смолян

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на община Смолян, област Смолян на първи тур Дора Илиева Янкова, издигнат от Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", получил 10107 действителни гласове.