Мандати за разпределяне: 29
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Участник Действителни гласове Мандати за независими Частно по т. 4 Мандати по т. 5 Остатъци по т. 6 Мандати по т. 6 Мандати по т. 7 Общо мандати
1 Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" 7017 - 13.356 13 0.356 13=13+0
политическа партия
2 Политическа партия "ГЕРБ" 4293 - 8.171 8 0.171 8=8+0
политическа партия
3 Коалиция"СМОЛЯН-ЕВРОПЕЙСКА ОБЩИНА-НДСВ СДС+" 2004 - 3.814 3 0.814 1 4=3+1
коалиция на политически партии
4 Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" 1201 - 2.286 2 0.286 2=2+0
политическа партия
5 Политическа партия "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" 721 - 1.372 1 0.372 1 2=1+1
политическа партия
6 Политическа партия "НОВА ЗОРА" 56 -            
политическа партия
7 Политическа партия "ЗЕЛЕНА БЪЛГАРИЯ" 213 -            
политическа партия
8 Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ" 266 -            
политическа партия
9 Политическа партия "ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА" 395 -            
политическа партия
10 Политическа партия "БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ" 561 -            
политическа партия
11 Политическа партия "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" 162 -            
политическа партия
12 Политическа партия "ОБЕДИНЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ НАЦИОНАЛИСТИ "ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ" 46 -            
политическа партия
13 Политическа партия "БЪЛГАРСКО ДВИЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" 157 -            
политическа партия
14 Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ" 257 -            
политическа партия
15 Политическа партия "ГРАЖДАНСКИ СЪЮЗ ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ" 73 -            
политическа партия
16 Политическа партия "ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" 374 -            
политическа партия
17 Политическа партия "ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ" 58 -            
политическа партия
18 Политическа партия "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ" 298 -            
политическа партия
19 Политическа партия "БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" 55 -            
политическа партия
20 Политическа партия "АТАКА" 401 -            
политическа партия
21 Инициативен комитет
Слави Якимов Чаушев
156 -            
независим кандидат
22 Инициативен комитет
Димитър Венциславов Костов
36 -            
независим кандидат
23 Инициативен комитет
Марко Савов Шарков
202 -            
независим кандидат
24 Инициативен комитет
Атанас Димитров Иванов
58 -            
независим кандидат
25 Инициативен комитет
Никола Борисов Проданов
284 -            
независим кандидат
 1. Сумата на действителните гласове е 19344
 2. Отношението 19344/29 е 667.034483 и не е цяло число
 3. Общинската избирателна квота е 668 - най-близкото по-голямо цяло число
 4. В общината няма независими кандидати за общински съветници със сума на действителните гласове по-голяма или равна на общинската избирателна квота. Всички мандати се разпределят между политическите партии и коалициите на политически партии.
 5. За политическите партии и коалициите на политически партии остават за преразпределяне 29 - 0 = 29 мандата.
 6. Право да участват в разпределянето на 29 мандата имат политическите партии Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "ГЕРБ", Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", Политическа партия "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" и коалицията на политически партии Коалиция"СМОЛЯН-ЕВРОПЕЙСКА ОБЩИНА-НДСВ СДС+", чиито действителни гласове са повече от общинската избирателна квота.
 7. Сумата на действителните гласове на политическите партии Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "ГЕРБ", Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", Политическа партия "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" и коалицията на политически партии Коалиция"СМОЛЯН-ЕВРОПЕЙСКА ОБЩИНА-НДСВ СДС+" е равна на 15236.
 8. Квотата на Хеър е 15236/29 = 525.379310345.
 9. Частните в колона 5 на таблицата се получават, като действителните гласове на всяка от политическите партии Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "ГЕРБ", Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", Политическа партия "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" и коалицията на политически партии Коалиция"СМОЛЯН-ЕВРОПЕЙСКА ОБЩИНА-НДСВ СДС+" се разделят на квотата на Хеър.
 10. Политическите артии Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "ГЕРБ", Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", Политическа партия "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" и коалицията на политически партии Коалиция"СМОЛЯН-ЕВРОПЕЙСКА ОБЩИНА-НДСВ СДС+" получават толкова мандати (колона 6 от таблицата), колкото е цялата част на така полученото частно.
 11. Получените остатъци са показани в колона 7.
 12. Остават 2 неразпределени мандата.
 13. Първият неразпределен мандат получава коалиция на политически партии Коалиция"СМОЛЯН-ЕВРОПЕЙСКА ОБЩИНА-НДСВ СДС+" - с най-голям остатък 0.814 (колона 7 от таблицата).
 14. Вторият неразпределен мандат получава политическа партия Политическа партия "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" - със следващия най-голям остатък 0.372 (колона 7 от таблицата).
 15. Окончателното разпределение на мандатите е показано в колона 10 от таблицата.