Решение на общинската избирателна комисия

за избиране на общински съветници

община Котел

област Сливен

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101, ал. 1 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от ротоколите на СИК

РЕШИ:

 1. Общинската избирателна квота е 484.761904762 гласове
 2. Избрани за общински съветници независими кандидати:
 3. Мандатите за общински съветници се разпределят по кандидатски листи на политически партии и коалиции, получили действителни гласове не по-малко от общинската избирателна квота, както следва:
№ в бюлетината Наименование на партията или коалицията брой мандати
2Политическа партия "ЛИБЕРАЛНА ИНИЦИАТИВА ЗА ДЕМОКРАТИЧНО ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ "ЛИДЕР"2
7Политическа партия "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ"2
15Предизборна коалиция "Либерален съюз - Котел":
"ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ"
12
17Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"2
20Политическа партия "ГЕРБ"3
 1. Обявява за избрани за общински съветници кандидати на партиите и коалициите:
  Имена на общинските съветници
  1. Андон Димитров Великов
  2. Христо Михнев Колев
  3. Димитър Иванов Димитров
  4. Хюсеин Хамзов Дурасов
  5. Мехмедали Зейнал Гази
  6. Веселина Андреева Камбурова
  7. Ахмед Халилов Келешев
  8. Хюсеин Исмаилов Башев
  9. Иван Николаев Димитров
  10. Хасан Али Кязъм
  11. Курти Илиев Колев
  12. Осман Ахмедов Османов
  13. Станю Славов Станев
  14. Таньо Асенов Боянов
  15. Джахит Мустафа Кобак
  16. Петко Антонов Иванов
  17. Тодорка Михайлова Василева
  18. Мария Радославова Стоянова
  19. Коста Димитров Каранашев
  20. Младен Маринов Русев
  21. Ивелина Иванова Батанова-Петрова