Решение на общинската избирателна комисия

община Нова Загора

област Сливен

за избиране на кмет на община Нова Загора

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Допуска до участие във втори тур: