Решение на общинската избирателна комисия

община Котел

област Сливен

за избиране на кмет на община Котел

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на община Котел, област Сливен на първи тур Христо Русев Киров, издигнат от Предизборна коалиция "Либерален съюз - Котел", получил 5872 действителни гласове.