Решение на общинската избирателна комисия

община Сливен

област Сливен

за избиране на кмет на кметство Скобелево

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на кметство Скобелево, община Сливен, област Сливен на първи тур Стефан Славов Стефанов, издигнат от Коалиция "ДЕМОКРАТИЧНО ОБЕДИНЕНИЕ "ЗНАК ЗА СЛИВЕН" (ДСБ, ССД, ЗНС), получил 145 действителни гласове.