Решение на общинската избирателна комисия

община Сливен

област Сливен

за избиране на кмет на кметство Самуилово

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на кметство Самуилово, община Сливен, област Сливен на първи тур Иван Василев Желев, издигнат от Политическа партия "ГЕРБ", получил 510 действителни гласове.