Мандати за разпределяне: 17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Участник Действителни гласове Мандати за независими Частно по т. 4 Мандати по т. 5 Остатъци по т. 6 Мандати по т. 6 Мандати по т. 7 Общо мандати
1 Политическа коалиция "Нова левица БСП, ОБТ, ПД "СОЦИАЛДЕМОКРАТИ" 1492 - 4.874 4 0.874 1 5=4+1
коалиция на политически партии
2 Политическа партия "ГЕРБ" 1151 - 3.760 3 0.760 1 4=3+1
политическа партия
3 Политическа коалиция "Промяна" НДСВ - ЗНС 950 - 3.103 3 0.103 3=3+0
коалиция на политически партии
4 Политическа партия "ЛИБЕРАЛНА ИНИЦИАТИВА ЗА ДЕМОКРАТИЧНО ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ "ЛИДЕР" 634 - 2.071 2 0.071 2=2+0
политическа партия
5 Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" 623 - 2.035 2 0.035 2=2+0
политическа партия
6 Политическа партия "АТАКА" 354 - 1.156 1 0.156 1=1+0
политическа партия
7 Политическа партия "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ" 224 -            
политическа партия
8 Политическа партия "ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ" 130 -            
политическа партия
9 Политическа партия "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" 21 -            
политическа партия
10 Политическа партия "Политическа партия СОЛИДАРНОСТ" 28 -            
политическа партия
11 Политическа партия "ЗЕЛЕНА БЪЛГАРИЯ" 60 -            
политическа партия
12 Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ "ЕВРОРОМА" 143 -            
политическа партия
 1. Сумата на действителните гласове е 5810
 2. Отношението 5810/17 е 341.764706 и не е цяло число
 3. Общинската избирателна квота е 342 - най-близкото по-голямо цяло число
 4. В общината няма независими кандидати за общински съветници. Всички мандати се разпределят между политическите партии и коалициите на политически партии.
 5. За политическите партии и коалициите на политически партии остават за преразпределяне 17 - 0 = 17 мандата.
 6. Право да участват в разпределянето на 17 мандата имат политическите партии Политическа партия "ГЕРБ", Политическа партия "ЛИБЕРАЛНА ИНИЦИАТИВА ЗА ДЕМОКРАТИЧНО ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ "ЛИДЕР", Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", Политическа партия "АТАКА" и коалициите на политически партии Политическа коалиция "Нова левица БСП, ОБТ, ПД "СОЦИАЛДЕМОКРАТИ", Политическа коалиция "Промяна" НДСВ - ЗНС, чиито действителни гласове са повече от общинската избирателна квота.
 7. Сумата на действителните гласове на политическите партии Политическа партия "ГЕРБ", Политическа партия "ЛИБЕРАЛНА ИНИЦИАТИВА ЗА ДЕМОКРАТИЧНО ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ "ЛИДЕР", Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", Политическа партия "АТАКА" и коалициите на политически партии Политическа коалиция "Нова левица БСП, ОБТ, ПД "СОЦИАЛДЕМОКРАТИ", Политическа коалиция "Промяна" НДСВ - ЗНС е равна на 5204.
 8. Квотата на Хеър е 5204/17 = 306.117647059.
 9. Частните в колона 5 на таблицата се получават, като действителните гласове на всяка от политическите партии Политическа партия "ГЕРБ", Политическа партия "ЛИБЕРАЛНА ИНИЦИАТИВА ЗА ДЕМОКРАТИЧНО ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ "ЛИДЕР", Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", Политическа партия "АТАКА" и всяка от коалициите на политически партии Политическа коалиция "Нова левица БСП, ОБТ, ПД "СОЦИАЛДЕМОКРАТИ", Политическа коалиция "Промяна" НДСВ - ЗНС се разделят на квотата на Хеър.
 10. Политическите артии Политическа партия "ГЕРБ", Политическа партия "ЛИБЕРАЛНА ИНИЦИАТИВА ЗА ДЕМОКРАТИЧНО ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ "ЛИДЕР", Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", Политическа партия "АТАКА" и коалициите на политически партии Политическа коалиция "Нова левица БСП, ОБТ, ПД "СОЦИАЛДЕМОКРАТИ", Политическа коалиция "Промяна" НДСВ - ЗНС получават толкова мандати (колона 6 от таблицата), колкото е цялата част на така полученото частно.
 11. Получените остатъци са показани в колона 7.
 12. Остават 2 неразпределени мандата.
 13. Първият неразпределен мандат получава коалиция на политически партии Политическа коалиция "Нова левица БСП, ОБТ, ПД "СОЦИАЛДЕМОКРАТИ" - с най-голям остатък 0.874 (колона 7 от таблицата).
 14. Вторият неразпределен мандат получава политическа партия Политическа партия "ГЕРБ" - със следващия най-голям остатък 0.760 (колона 7 от таблицата).
 15. Окончателното разпределение на мандатите е показано в колона 10 от таблицата.