Мандати за разпределяне: 41
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Участник Действителни гласове Мандати за независими Частно по т. 4 Мандати по т. 5 Остатъци по т. 6 Мандати по т. 6 Мандати по т. 7 Общо мандати
1 Политическа партия "ГЕРБ" 15836 - 15.259 15 0.259 15=15+0
политическа партия
2 Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" 8247 - 7.947 7 0.947 1 8=7+1
политическа партия
3 Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ТРАКИЯ" 5658 - 5.452 5 0.452 1 6=5+1
политическа партия
4 Политическа партия "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" - РЗС 3367 - 3.244 3 0.244 3=3+0
политическа партия
5 Коалиция "ДЕМОКРАТИЧНО ОБЕДИНЕНИЕ "ЗНАК ЗА СЛИВЕН" (ДСБ, ССД, ЗНС) 2906 - 2.800 2 0.800 1 3=2+1
коалиция на политически партии
6 Политическа партия "АТАКА" 2491 - 2.400 2 0.400 1 3=2+1
политическа партия
7 Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (БСДП)" 1299 - 1.252 1 0.252 1=1+0
политическа партия
8 Политическа партия ДПС "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" 1381 - 1.331 1 0.331 1=1+0
политическа партия
9 Политическа партия НДСВ 1364 - 1.314 1 0.314 1=1+0
политическа партия
10 Политическа партия "ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" 559 -            
политическа партия
11 Политическа партия "КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ" 405 -            
политическа партия
12 Политическа партия "ЛИБЕРАЛНА ИНИЦИАТИВА ЗА ДЕМОКРАТИЧНО ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ "ЛИДЕР" 793 -            
политическа партия
13 Политическа партия "ЗЕЛЕНА БЪЛГАРИЯ" 381 -            
политическа партия
14 Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ" 329 -            
политическа партия
15 Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "РОМА" 137 -            
политическа партия
16 Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ" 190 -            
политическа партия
17 Политическа партия "БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" 236 -            
политическа партия
18 Политическа партия "ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ" 112 -            
политическа партия
19 Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СОЛИДАРНОСТ" 270 -            
политическа партия
20 Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ" 647 -            
политическа партия
21 Политическа партия "НОВОТО ВРЕМЕ" 212 -            
политическа партия
22 Политическа партия "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ" 1012 -            
политическа партия
23 Политическа партия "ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ" 161 -            
политическа партия
24 Политическа партия "БЪЛГАРСКО ДВИЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" 237 -            
политическа партия
25 Политическа партия "БЪЛГАРСКА ХРИСТИЯНСКА КОАЛИЦИЯ" (БХК) 928 -            
политическа партия
26 Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ "ЕВРОРОМА" 159 -            
политическа партия
27 Политическа партия "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" 284 -            
политическа партия
28 Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ "ЗАЕДНО ЗА СЛИВЕН" 464 -            
политическа партия
 1. Сумата на действителните гласове е 50065
 2. Отношението 50065/41 е 1221.097561 и не е цяло число
 3. Общинската избирателна квота е 1222 - най-близкото по-голямо цяло число
 4. В общината няма независими кандидати за общински съветници. Всички мандати се разпределят между политическите партии и коалициите на политически партии.
 5. За политическите партии и коалициите на политически партии остават за преразпределяне 41 - 0 = 41 мандата.
 6. Право да участват в разпределянето на 41 мандата имат политическите партии Политическа партия "ГЕРБ", Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ТРАКИЯ", Политическа партия "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" - РЗС, Политическа партия "АТАКА", Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (БСДП)", Политическа партия ДПС "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", Политическа партия НДСВ и коалицията на политически партии Коалиция "ДЕМОКРАТИЧНО ОБЕДИНЕНИЕ "ЗНАК ЗА СЛИВЕН" (ДСБ, ССД, ЗНС), чиито действителни гласове са повече от общинската избирателна квота.
 7. Сумата на действителните гласове на политическите партии Политическа партия "ГЕРБ", Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ТРАКИЯ", Политическа партия "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" - РЗС, Политическа партия "АТАКА", Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (БСДП)", Политическа партия ДПС "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", Политическа партия НДСВ и коалицията на политически партии Коалиция "ДЕМОКРАТИЧНО ОБЕДИНЕНИЕ "ЗНАК ЗА СЛИВЕН" (ДСБ, ССД, ЗНС) е равна на 42549.
 8. Квотата на Хеър е 42549/41 = 1037.7804878.
 9. Частните в колона 5 на таблицата се получават, като действителните гласове на всяка от политическите партии Политическа партия "ГЕРБ", Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ТРАКИЯ", Политическа партия "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" - РЗС, Политическа партия "АТАКА", Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (БСДП)", Политическа партия ДПС "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", Политическа партия НДСВ и коалицията на политически партии Коалиция "ДЕМОКРАТИЧНО ОБЕДИНЕНИЕ "ЗНАК ЗА СЛИВЕН" (ДСБ, ССД, ЗНС) се разделят на квотата на Хеър.
 10. Политическите артии Политическа партия "ГЕРБ", Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ТРАКИЯ", Политическа партия "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" - РЗС, Политическа партия "АТАКА", Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (БСДП)", Политическа партия ДПС "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", Политическа партия НДСВ и коалицията на политически партии Коалиция "ДЕМОКРАТИЧНО ОБЕДИНЕНИЕ "ЗНАК ЗА СЛИВЕН" (ДСБ, ССД, ЗНС) получават толкова мандати (колона 6 от таблицата), колкото е цялата част на така полученото частно.
 11. Получените остатъци са показани в колона 7.
 12. Остават 4 неразпределени мандата.
 13. Първият неразпределен мандат получава политическа партия Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" - с най-голям остатък 0.947 (колона 7 от таблицата).
 14. Вторият неразпределен мандат получава коалиция на политически партии Коалиция "ДЕМОКРАТИЧНО ОБЕДИНЕНИЕ "ЗНАК ЗА СЛИВЕН" (ДСБ, ССД, ЗНС) - със следващия най-голям остатък 0.800 (колона 7 от таблицата).
 15. Третият неразпределен мандат получава политическа партия Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ТРАКИЯ" - със следващия най-голям остатък 0.452 (колона 7 от таблицата).
 16. Четвъртият неразпределен мандат получава политическа партия Политическа партия "АТАКА" - със следващия най-голям остатък 0.400 (колона 7 от таблицата).
 17. Окончателното разпределение на мандатите е показано в колона 10 от таблицата.