Мандати за разпределяне: 29
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Участник Действителни гласове Мандати за независими Частно по т. 4 Мандати по т. 5 Остатъци по т. 6 Мандати по т. 6 Мандати по т. 7 Общо мандати
1 Политическа партия "ГЕРБ" 3474 - 7.526 7 0.526 1 8=7+1
политическа партия
2 Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" 2944 - 6.378 6 0.378 6=6+0
политическа партия
3 Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" 1649 - 3.572 3 0.572 1 4=3+1
политическа партия
4 Коалиция "ДА БЪДЕ ДОБРО ЗА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА" 1200 - 2.600 2 0.600 1 3=2+1
коалиция на политически партии
5 Коалиция "БЗНС - ДСБ - НОВОТО ВРЕМЕ" 940 - 2.036 2 0.036 2=2+0
коалиция на политически партии
6 Политическа партия "АТАКА" 1141 - 2.472 2 0.472 2=2+0
политическа партия
7 Политическа партия "ЛИБЕРАЛНА ИНИЦИАТИВА ЗА ДЕМОКРАТИЧНО ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ "ЛИДЕР" 726 - 1.573 1 0.573 1 2=1+1
политическа партия
8 Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ "ГЕРГЬОВДЕН" 610 - 1.322 1 0.322 1=1+0
политическа партия
9 Политическа партия "ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ" 702 - 1.521 1 0.521 1=1+0
политическа партия
10 Политическа партия "СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ" 335 -            
политическа партия
11 Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ" 160 -            
политическа партия
12 Политическа партия "ЗЕЛЕНА БЪЛГАРИЯ" 178 -            
политическа партия
13 Политическа партия "БЪЛГАРСКО ДВИЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" 183 -            
политическа партия
14 Политическа партия "ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕНИ" 86 -            
политическа партия
15 Политическа партия "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" 104 -            
политическа партия
16 Политическа партия "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" 243 -            
политическа партия
17 Политическа партия "ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ" 130 -            
политическа партия
18 Политическа партия "НАРОДНЯШКА ЗЕМЕДЕЛСКА ПАРТИЯ "НИКОЛА ПЕТКОВ" 72 -            
политическа партия
19 Политическа партия "КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ" 259 -            
политическа партия
20 Политическа партия "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ" 288 -            
политическа партия
21 Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ" 271 -            
политическа партия
22 Политическа партия "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" 554 -            
политическа партия
23 Инициативен комитет Диян Бончев Бонев
Диян Бончев Бонев
263 -            
независим кандидат
24 Инициативен комитет Кольо Жечев Колев
Кольо Жечев Колев
420 -            
независим кандидат
 1. Сумата на действителните гласове е 16932
 2. Отношението 16932/29 е 583.862069 и не е цяло число
 3. Общинската избирателна квота е 584 - най-близкото по-голямо цяло число
 4. В общината няма независими кандидати за общински съветници със сума на действителните гласове по-голяма или равна на общинската избирателна квота. Всички мандати се разпределят между политическите партии и коалициите на политически партии.
 5. За политическите партии и коалициите на политически партии остават за преразпределяне 29 - 0 = 29 мандата.
 6. Право да участват в разпределянето на 29 мандата имат политическите партии Политическа партия "ГЕРБ", Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", Политическа партия "АТАКА", Политическа партия "ЛИБЕРАЛНА ИНИЦИАТИВА ЗА ДЕМОКРАТИЧНО ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ "ЛИДЕР", Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ "ГЕРГЬОВДЕН", Политическа партия "ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ" и коалициите на политически партии Коалиция "ДА БЪДЕ ДОБРО ЗА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА", Коалиция "БЗНС - ДСБ - НОВОТО ВРЕМЕ", чиито действителни гласове са повече от общинската избирателна квота.
 7. Сумата на действителните гласове на политическите партии Политическа партия "ГЕРБ", Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", Политическа партия "АТАКА", Политическа партия "ЛИБЕРАЛНА ИНИЦИАТИВА ЗА ДЕМОКРАТИЧНО ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ "ЛИДЕР", Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ "ГЕРГЬОВДЕН", Политическа партия "ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ" и коалициите на политически партии Коалиция "ДА БЪДЕ ДОБРО ЗА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА", Коалиция "БЗНС - ДСБ - НОВОТО ВРЕМЕ" е равна на 13386.
 8. Квотата на Хеър е 13386/29 = 461.586206897.
 9. Частните в колона 5 на таблицата се получават, като действителните гласове на всяка от политическите партии Политическа партия "ГЕРБ", Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", Политическа партия "АТАКА", Политическа партия "ЛИБЕРАЛНА ИНИЦИАТИВА ЗА ДЕМОКРАТИЧНО ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ "ЛИДЕР", Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ "ГЕРГЬОВДЕН", Политическа партия "ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ" и всяка от коалициите на политически партии Коалиция "ДА БЪДЕ ДОБРО ЗА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА", Коалиция "БЗНС - ДСБ - НОВОТО ВРЕМЕ" се разделят на квотата на Хеър.
 10. Политическите артии Политическа партия "ГЕРБ", Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", Политическа партия "АТАКА", Политическа партия "ЛИБЕРАЛНА ИНИЦИАТИВА ЗА ДЕМОКРАТИЧНО ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ "ЛИДЕР", Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ "ГЕРГЬОВДЕН", Политическа партия "ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ" и коалициите на политически партии Коалиция "ДА БЪДЕ ДОБРО ЗА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА", Коалиция "БЗНС - ДСБ - НОВОТО ВРЕМЕ" получават толкова мандати (колона 6 от таблицата), колкото е цялата част на така полученото частно.
 11. Получените остатъци са показани в колона 7.
 12. Остават 4 неразпределени мандата.
 13. Първият неразпределен мандат получава коалиция на политически партии Коалиция "ДА БЪДЕ ДОБРО ЗА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА" - с най-голям остатък 0.600 (колона 7 от таблицата).
 14. Вторият неразпределен мандат получава политическа партия Политическа партия "ЛИБЕРАЛНА ИНИЦИАТИВА ЗА ДЕМОКРАТИЧНО ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ "ЛИДЕР" - със следващия най-голям остатък 0.573 (колона 7 от таблицата).
 15. Третият неразпределен мандат получава политическа партия Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" - със следващия най-голям остатък 0.572 (колона 7 от таблицата).
 16. Четвъртият неразпределен мандат получава политическа партия Политическа партия "ГЕРБ" - със следващия най-голям остатък 0.526 (колона 7 от таблицата).
 17. Окончателното разпределение на мандатите е показано в колона 10 от таблицата.