Мандати за разпределяне: 21
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Участник Действителни гласове Мандати за независими Частно по т. 4 Мандати по т. 5 Остатъци по т. 6 Мандати по т. 6 Мандати по т. 7 Общо мандати
1 Предизборна коалиция "Либерален съюз - Котел" 4357 - 12.395 12 0.395 12=12+0
коалиция на политически партии
2 Политическа партия "ГЕРБ" 888 - 2.526 2 0.526 1 3=2+1
политическа партия
3 Политическа партия "ЛИБЕРАЛНА ИНИЦИАТИВА ЗА ДЕМОКРАТИЧНО ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ "ЛИДЕР" 760 - 2.162 2 0.162 2=2+0
политическа партия
4 Политическа партия "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" 655 - 1.863 1 0.863 1 2=1+1
политическа партия
5 Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" 722 - 2.054 2 0.054 2=2+0
политическа партия
6 Политическа партия "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ" 205 -            
политическа партия
7 Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ" (БСДП) 213 -            
политическа партия
8 Политическа партия "ЗЕЛЕНА БЪЛГАРИЯ" 255 -            
политическа партия
9 Политическа партия "АТАКА" 428 -            
политическа партия
10 Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ "ЕВРОРОМА" 38 -            
политическа партия
11 Политическа партия "ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ" 89 -            
политическа партия
12 Политическа партия "БЪЛГАРСКА ХРИСТИЯНСКА КОАЛИЦИЯ" (БХК) 131 -            
политическа партия
13 Предизборна коалиция "Д-р Желев и Новото време - съюз за обновена и етнически обединена община" 292 -            
коалиция на политически партии
14 Политическа партия "ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ" 50 -            
политическа партия
15 Политическа партия "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" 334 -            
политическа партия
16 Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ "ГЕРГЬОВДЕН" 90 -            
политическа партия
17 Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ" 33 -            
политическа партия
18 Политическа партия "Политическа партия СОЛИДАРНОСТ" 165 -            
политическа партия
19 Политическа партия "СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ" 56 -            
политическа партия
20 Инициативен комитет Хасан Хамза Топчу
Хасан Хамза Топчу
419 -            
независим кандидат
 1. Сумата на действителните гласове е 10180
 2. Отношението 10180/21 е 484.761905 и не е цяло число
 3. Общинската избирателна квота е 485 - най-близкото по-голямо цяло число
 4. В общината няма независими кандидати за общински съветници със сума на действителните гласове по-голяма или равна на общинската избирателна квота. Всички мандати се разпределят между политическите партии и коалициите на политически партии.
 5. За политическите партии и коалициите на политически партии остават за преразпределяне 21 - 0 = 21 мандата.
 6. Право да участват в разпределянето на 21 мандата имат политическите партии Политическа партия "ГЕРБ", Политическа партия "ЛИБЕРАЛНА ИНИЦИАТИВА ЗА ДЕМОКРАТИЧНО ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ "ЛИДЕР", Политическа партия "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ", Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" и коалицията на политически партии Предизборна коалиция "Либерален съюз - Котел", чиито действителни гласове са повече от общинската избирателна квота.
 7. Сумата на действителните гласове на политическите партии Политическа партия "ГЕРБ", Политическа партия "ЛИБЕРАЛНА ИНИЦИАТИВА ЗА ДЕМОКРАТИЧНО ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ "ЛИДЕР", Политическа партия "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ", Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" и коалицията на политически партии Предизборна коалиция "Либерален съюз - Котел" е равна на 7382.
 8. Квотата на Хеър е 7382/21 = 351.523809524.
 9. Частните в колона 5 на таблицата се получават, като действителните гласове на всяка от политическите партии Политическа партия "ГЕРБ", Политическа партия "ЛИБЕРАЛНА ИНИЦИАТИВА ЗА ДЕМОКРАТИЧНО ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ "ЛИДЕР", Политическа партия "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ", Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" и коалицията на политически партии Предизборна коалиция "Либерален съюз - Котел" се разделят на квотата на Хеър.
 10. Политическите артии Политическа партия "ГЕРБ", Политическа партия "ЛИБЕРАЛНА ИНИЦИАТИВА ЗА ДЕМОКРАТИЧНО ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ "ЛИДЕР", Политическа партия "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ", Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" и коалицията на политически партии Предизборна коалиция "Либерален съюз - Котел" получават толкова мандати (колона 6 от таблицата), колкото е цялата част на така полученото частно.
 11. Получените остатъци са показани в колона 7.
 12. Остават 2 неразпределени мандата.
 13. Първият неразпределен мандат получава политическа партия Политическа партия "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" - с най-голям остатък 0.863 (колона 7 от таблицата).
 14. Вторият неразпределен мандат получава политическа партия Политическа партия "ГЕРБ" - със следващия най-голям остатък 0.526 (колона 7 от таблицата).
 15. Окончателното разпределение на мандатите е показано в колона 10 от таблицата.