Мандати за разпределяне: 51
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Участник Действителни гласове Мандати за независими Частно по т. 4 Мандати по т. 5 Остатъци по т. 6 Мандати по т. 6 Мандати по т. 7 Общо мандати
1 Политическа партия "ГЕРБ" 12125 - 15.255 15 0.255 15=15+0
политическа партия
2 Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" 7503 - 9.440 9 0.440 9=9+0
политическа партия
3 Политическа партия "АТАКА" 5679 - 7.145 7 0.145 7=7+0
политическа партия
4 Коалиция "ИНИЦИАТИВА РУСЕ-ВМРО-ГЕРГЬОВДЕН-ССД" 3395 - 4.271 4 0.271 4=4+0
коалиция на политически партии
5 Политическа партия "НАРОДНЯШКА ЗЕМЕДЕЛСКА ПАРТИЯ "НИКОЛА ПЕТКОВ" 2201 - 2.769 2 0.769 1 3=2+1
политическа партия
6 Политическа партия "СЕВЕРНА ЛИГА" 1959 - 2.465 2 0.465 1 3=2+1
политическа партия
7 Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" 2153 - 2.709 2 0.709 1 3=2+1
политическа партия
8 Коалиция "РУСЕНСКА ЕВРОПЕЙСКА ДЕСНИЦА" 2490 - 3.133 3 0.133 3=3+0
коалиция на политически партии
9 Коалиция "ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ЗА ПРОСПЕРИТЕТ НА РУСЕ" 1442 - 1.814 1 0.814 1 2=1+1
коалиция на политически партии
10 Инициативен комитет
Евгени Трифонов Велковски
2373 1           1
независим кандидат
11 Инициативен комитет
Виктор Симонов Епщайн
1988 1           1
независим кандидат
12 Политическа партия "БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" 314 -            
политическа партия
13 Коалиция "ВЪЗРАЖДАНЕ НА РУСЕ" 707 -            
коалиция на политически партии
14 Политическа партия "БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ "РАДИКАЛИ" 111 -            
политическа партия
15 Политическа партия "ДРОМ"-"ДВИЖЕНИЕ ЗА РАВНОПРАВЕН ОБЩЕСТВЕН МОДЕЛ" 61 -            
политическа партия
16 Политическа партия "ГРАЖДАНСКИ СЪЮЗ ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ" 147 -            
политическа партия
17 Коалиция "ЗАЕДНО ЗА РУСЕ" 1007 -            
коалиция на политически партии
18 Политическа партия "ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА" 90 -            
политическа партия
19 Политическа партия "БЪЛГАРСКА ХРИСТИЯНСКА КОАЛИЦИЯ" (БХК) 163 -            
политическа партия
20 Политическа партия "ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ" 124 -            
политическа партия
21 Политическа партия "БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-ПАТРИОТИЧНА ПАРТИЯ" 83 -            
политическа партия
22 Коалиция "ГРАЖДАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ ЗА РУСЕ" 615 -            
коалиция на политически партии
23 Политическа партия "НОВОТО ВРЕМЕ" 1006 -            
политическа партия
24 Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ" 102 -            
политическа партия
25 Политическа партия "ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ" 69 -            
политическа партия
26 Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "РОМА" 31 -            
политическа партия
27 Политическа партия "РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ" 857 -            
политическа партия
28 Политическа партия "ЗЕЛЕНА БЪЛГАРИЯ" 115 -            
политическа партия
29 Политическа партия "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ" 818 -            
политическа партия
30 Политическа партия "Политическа партия СОЛИДАРНОСТ" 345 -            
политическа партия
31 Политическа партия "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" 1100 -            
политическа партия
32 Коалиция "ЕДИНСТВО,ДЕМОКРАЦИЯ,ПРОСПЕРИТЕТ-ЕДП" 379 -            
коалиция на политически партии
33 Политическа партия "ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ" 258 -            
политическа партия
34 Политическа партия "РЕПУБЛИКАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ НА ВСИЧКИ ОТРУДЕНИ И ОБРЕМЕНЕНИ" 151 -            
политическа партия
35 Политическа партия "ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ" 151 -            
политическа партия
36 Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ "НАРОДЕН ЮМРУК" 59 -            
политическа партия
37 Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ" 371 -            
политическа партия
38 Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ "ЕВРОРОМА" 41 -            
политическа партия
39 Политическа партия "ФЕДЕРАЦИЯ АКТИВНО ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО" 547 -            
политическа партия
40 Политическа партия "БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" 227 -            
политическа партия
41 Политическа партия "БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ" 152 -            
политическа партия
42 Политическа партия "КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ" 202 -            
политическа партия
43 Политическа партия "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" 80 -            
политическа партия
44 Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ" 564 -            
политическа партия
45 Политическа партия "ХРИСТИЯН-СОЦИАЛЕН СЪЮЗ" 127 -            
политическа партия
46 Политическа партия "ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ" 453 -            
политическа партия
47 Политическа партия "ЛИБЕРАЛНА ИНИЦИАТИВА ЗА ДЕМОКРАТИЧНО ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ "ЛИДЕР" 163 -            
политическа партия
48 Политическа партия "СЪЮЗ НА КОМУНИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ" 67 -            
политическа партия
49 Инициативен комитет
Мария Иванова Александрова
568 -            
независим кандидат
50 Инициативен комитет
Бисер Милетиев Начев
718 -            
независим кандидат
51 Инициативен комитет
Божидар Божидаров Караджов
422 -            
независим кандидат
52 Инициативен комитет
Атанас Димитров Петранков
592 -            
независим кандидат
53 Инициативен комитет
Велизар Тодоров Павлов
318 -            
независим кандидат
54 Инициативен комитет
Катерина Красимирова Маркова
305 -            
независим кандидат
55 Инициативен комитет
Магдалена Георгиева Димитрова
270 -            
независим кандидат
56 Инициативен комитет
Кирил Иванов Блъсков
317 -            
независим кандидат
57 Инициативен комитет
Драгомир Маринов Гюрчев
628 -            
независим кандидат
 1. Сумата на действителните гласове е 59303
 2. Отношението 59303/51 е 1162.803922 и не е цяло число
 3. Общинската избирателна квота е 1163 - най-близкото по-голямо цяло число
 4. Сумата на действителните гласове за независимите кандидати Инициативен комитет
  Евгени Трифонов Велковски (2373) и Инициативен комитет
  Виктор Симонов Епщайн (1988) е съответно по-голяма и/или равна на общинската избирателна квота (1163). Сумата на действителните гласове за независимите кандидати Инициативен комитет
  Мария Иванова Александрова (568) и Инициативен комитет
  Бисер Милетиев Начев (718) и Инициативен комитет
  Божидар Божидаров Караджов (422) и Инициативен комитет
  Атанас Димитров Петранков (592) и Инициативен комитет
  Велизар Тодоров Павлов (318) и Инициативен комитет
  Катерина Красимирова Маркова (305) и Инициативен комитет
  Магдалена Георгиева Димитрова (270) и Инициативен комитет
  Кирил Иванов Блъсков (317) и Инициативен комитет
  Драгомир Маринов Гюрчев (628) е съответно по-малка от общинската избирателна квота (1163). Затова Инициативен комитет
  Евгени Трифонов Велковски и Инициативен комитет
  Виктор Симонов Епщайн се считат за избрани (колона 4 в таблицата).
 5. За политическите партии и коалициите на политически партии остават за преразпределяне 51 - 2 = 49 мандата.
 6. Право да участват в разпределянето на 49 мандата имат политическите партии Политическа партия "ГЕРБ", Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "АТАКА", Политическа партия "НАРОДНЯШКА ЗЕМЕДЕЛСКА ПАРТИЯ "НИКОЛА ПЕТКОВ", Политическа партия "СЕВЕРНА ЛИГА", Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" и коалициите на политически партии Коалиция "ИНИЦИАТИВА РУСЕ-ВМРО-ГЕРГЬОВДЕН-ССД", Коалиция "РУСЕНСКА ЕВРОПЕЙСКА ДЕСНИЦА", Коалиция "ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ЗА ПРОСПЕРИТЕТ НА РУСЕ", чиито действителни гласове са повече от общинската избирателна квота.
 7. Сумата на действителните гласове на политическите партии Политическа партия "ГЕРБ", Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "АТАКА", Политическа партия "НАРОДНЯШКА ЗЕМЕДЕЛСКА ПАРТИЯ "НИКОЛА ПЕТКОВ", Политическа партия "СЕВЕРНА ЛИГА", Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" и коалициите на политически партии Коалиция "ИНИЦИАТИВА РУСЕ-ВМРО-ГЕРГЬОВДЕН-ССД", Коалиция "РУСЕНСКА ЕВРОПЕЙСКА ДЕСНИЦА", Коалиция "ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ЗА ПРОСПЕРИТЕТ НА РУСЕ" е равна на 38947.
 8. Квотата на Хеър е 38947/49 = 794.836734694.
 9. Частните в колона 5 на таблицата се получават, като действителните гласове на всяка от политическите партии Политическа партия "ГЕРБ", Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "АТАКА", Политическа партия "НАРОДНЯШКА ЗЕМЕДЕЛСКА ПАРТИЯ "НИКОЛА ПЕТКОВ", Политическа партия "СЕВЕРНА ЛИГА", Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" и всяка от коалициите на политически партии Коалиция "ИНИЦИАТИВА РУСЕ-ВМРО-ГЕРГЬОВДЕН-ССД", Коалиция "РУСЕНСКА ЕВРОПЕЙСКА ДЕСНИЦА", Коалиция "ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ЗА ПРОСПЕРИТЕТ НА РУСЕ" се разделят на квотата на Хеър.
 10. Политическите артии Политическа партия "ГЕРБ", Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "АТАКА", Политическа партия "НАРОДНЯШКА ЗЕМЕДЕЛСКА ПАРТИЯ "НИКОЛА ПЕТКОВ", Политическа партия "СЕВЕРНА ЛИГА", Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" и коалициите на политически партии Коалиция "ИНИЦИАТИВА РУСЕ-ВМРО-ГЕРГЬОВДЕН-ССД", Коалиция "РУСЕНСКА ЕВРОПЕЙСКА ДЕСНИЦА", Коалиция "ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ЗА ПРОСПЕРИТЕТ НА РУСЕ" получават толкова мандати (колона 6 от таблицата), колкото е цялата част на така полученото частно.
 11. Получените остатъци са показани в колона 7.
 12. Остават 4 неразпределени мандата.
 13. Първият неразпределен мандат получава коалиция на политически партии Коалиция "ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ЗА ПРОСПЕРИТЕТ НА РУСЕ" - с най-голям остатък 0.814 (колона 7 от таблицата).
 14. Вторият неразпределен мандат получава политическа партия Политическа партия "НАРОДНЯШКА ЗЕМЕДЕЛСКА ПАРТИЯ "НИКОЛА ПЕТКОВ" - със следващия най-голям остатък 0.769 (колона 7 от таблицата).
 15. Третият неразпределен мандат получава политическа партия Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" - със следващия най-голям остатък 0.709 (колона 7 от таблицата).
 16. Четвъртият неразпределен мандат получава политическа партия Политическа партия "СЕВЕРНА ЛИГА" - със следващия най-голям остатък 0.465 (колона 7 от таблицата).
 17. Окончателното разпределение на мандатите е показано в колона 10 от таблицата.