Решение на общинската избирателна комисия

община Куклен

област Пловдив

за избиране на кмет на община Куклен

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на община Куклен, област Пловдив на първи тур Димитър Кръстев Сотиров, издигнат от Инициативен комитет Димитър Кръстев Сотиров, получил 1956 действителни гласове.