Решение на общинската избирателна комисия

община Пловдив

област Пловдив

за избиране на кмет на община Пловдив

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на община Пловдив, област Пловдив на първи тур Славчо Стоев Атанасов, издигнат от Коалиция "ГЕРБ - ВМРО - Българско национално движение", получил 59143 действителни гласове.