Решение на общинската избирателна комисия

община Калояново

област Пловдив

за избиране на кмет на кметство Сухозем

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на кметство Сухозем, община Калояново, област Пловдив на първи тур Лалка Иванова Христозова, издигнат от Политическа партия "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ", получил 116 действителни гласове.