Решение на общинската избирателна комисия

община Калояново

област Пловдив

за избиране на кмет на кметство Отец Паисиево

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на кметство Отец Паисиево, община Калояново, област Пловдив на първи тур Валентин Танев Абрашев, издигнат от Политическа партия "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ", получил 107 действителни гласове.