Решение на общинската избирателна комисия

община Калояново

област Пловдив

за избиране на кмет на кметство Иван Вазово

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на кметство Иван Вазово, община Калояново, област Пловдив на първи тур Димо Тодоров Димов, издигнат от Инициативен комитет Димо Тодоров Димов, получил 110 действителни гласове.