Решение на общинската избирателна комисия

община Асеновград

област Пловдив

за избиране на кмет на кметство Червен

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на кметство Червен, община Асеновград, област Пловдив на първи тур Никола Костадинов Точев, издигнат от Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", получил 253 действителни гласове.