Мандати за разпределяне: 13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Участник Действителни гласове Мандати за независими Частно по т. 4 Мандати по т. 5 Остатъци по т. 6 Мандати по т. 6 Мандати по т. 7 Общо мандати
1 Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" 859 - 4.953 4 0.953 1 5=4+1
политическа партия
2 Политическа партия "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ" 485 - 2.797 2 0.797 1 3=2+1
политическа партия
3 Политическа партия "ГЕРБ" 354 - 2.041 2 0.041 2=2+0
политическа партия
4 "Коалиция за Куклен" БСП и ВМРО-БНД 383 - 2.209 2 0.209 2=2+0
коалиция на политически партии
5 Инициативен комитет Ангел Петров Милянчев
Ангел Петров Милянчев
329 1           1
независим кандидат
6 Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "РОМА" 162 -            
политическа партия
7 Политическа партия "ДРОМ"-"ДВИЖЕНИЕ ЗА РАВНОПРАВЕН ОБЩЕСТВЕН МОДЕЛ" 63 -            
политическа партия
8 Политическа партия "АТАКА" 106 -            
политическа партия
9 Политическа партия "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" 34 -            
политическа партия
10 Политическа партия "ЛИБЕРАЛНА ИНИЦИАТИВА ЗА ДЕМОКРАТИЧНО ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ "ЛИДЕР" 35 -            
политическа партия
11 Политическа партия "ПАРТИЯ ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛНА СОЛИДАРНОСТ" 47 -            
политическа партия
12 Политическа партия "БЪЛГАРСКО ДВИЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" 70 -            
политическа партия
13 "Бъдеще за Куклен" ПП НДСВ - ПП БЗНС- ПП ССД 259 -            
коалиция на политически партии
14 Политическа партия "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ" 66 -            
политическа партия
15 Политическа партия "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" 25 -            
политическа партия
16 Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ" (БСДП) 39 -            
политическа партия
17 Инициативен комитет Стефан Илиев Димов
Стефан Илиев Димов
72 -            
независим кандидат
18 Инициативен комитет Ванюша Иванова Тафкова
Ванюша Иванова Тафкова
197 -            
независим кандидат
 1. Сумата на действителните гласове е 3585
 2. Отношението 3585/13 е 275.769231 и не е цяло число
 3. Общинската избирателна квота е 276 - най-близкото по-голямо цяло число
 4. Сумата на действителните гласове за независимия кандидат Инициативен комитет Ангел Петров Милянчев
  Ангел Петров Милянчев (329) е съответно по-голяма и/или равна на общинската избирателна квота (276). Сумата на действителните гласове за независимите кандидати Инициативен комитет Стефан Илиев Димов
  Стефан Илиев Димов (72) и Инициативен комитет Ванюша Иванова Тафкова
  Ванюша Иванова Тафкова (197) е съответно по-малка от общинската избирателна квота (276). Затова Инициативен комитет Ангел Петров Милянчев
  Ангел Петров Милянчев се считат за избрани (колона 4 в таблицата).
 5. За политическите партии и коалициите на политически партии остават за преразпределяне 13 - 1 = 12 мандата.
 6. Право да участват в разпределянето на 12 мандата имат политическите партии Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", Политическа партия "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ", Политическа партия "ГЕРБ" и коалицията на политически партии "Коалиция за Куклен" БСП и ВМРО-БНД, чиито действителни гласове са повече от общинската избирателна квота.
 7. Сумата на действителните гласове на политическите партии Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", Политическа партия "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ", Политическа партия "ГЕРБ" и коалицията на политически партии "Коалиция за Куклен" БСП и ВМРО-БНД е равна на 2081.
 8. Квотата на Хеър е 2081/12 = 173.416666667.
 9. Частните в колона 5 на таблицата се получават, като действителните гласове на всяка от политическите партии Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", Политическа партия "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ", Политическа партия "ГЕРБ" и коалицията на политически партии "Коалиция за Куклен" БСП и ВМРО-БНД се разделят на квотата на Хеър.
 10. Политическите артии Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", Политическа партия "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ", Политическа партия "ГЕРБ" и коалицията на политически партии "Коалиция за Куклен" БСП и ВМРО-БНД получават толкова мандати (колона 6 от таблицата), колкото е цялата част на така полученото частно.
 11. Получените остатъци са показани в колона 7.
 12. Остават 2 неразпределени мандата.
 13. Първият неразпределен мандат получава политическа партия Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" - с най-голям остатък 0.953 (колона 7 от таблицата).
 14. Вторият неразпределен мандат получава политическа партия Политическа партия "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ" - със следващия най-голям остатък 0.797 (колона 7 от таблицата).
 15. Окончателното разпределение на мандатите е показано в колона 10 от таблицата.