Мандати за разпределяне: 21
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Участник Действителни гласове Мандати за независими Частно по т. 4 Мандати по т. 5 Остатъци по т. 6 Мандати по т. 6 Мандати по т. 7 Общо мандати
1 Политическа партия "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" 2245 - 6.835 6 0.835 1 7=6+1
политическа партия
2 Коалиция СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ И БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ 1297 - 3.949 3 0.949 1 4=3+1
коалиция на политически партии
3 Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" 1428 - 4.347 4 0.347 4=4+0
политическа партия
4 Политическа партия "ГЕРБ" 745 - 2.268 2 0.268 2=2+0
политическа партия
5 Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" 493 - 1.501 1 0.501 1 2=1+1
политическа партия
6 Политическа партия "АТАКА" 690 - 2.101 2 0.101 2=2+0
политическа партия
7 Политическа партия "ОТЕЧЕСТВЕНА ПАРТИЯ НА ТРУДА" 90 -            
политическа партия
8 Политическа партия "ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ" 406 -            
политическа партия
9 Политическа партия "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ" 127 -            
политическа партия
10 Политическа партия "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ" 300 -            
политическа партия
11 Политическа партия "ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" 70 -            
политическа партия
12 Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "РОМА" 70 -            
политическа партия
13 Политическа партия "НОВОТО ВРЕМЕ" 65 -            
политическа партия
14 Инициативен комитет ДИМЧО РАНГЕЛОВ ГОЧЕВ
Димчо Рангелов Гочев
181 -            
независим кандидат
15 Инициативен комитет ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА ЩЪРБЕВА
Йорданка Георгиева Щърбева
79 -            
независим кандидат
16 Инициативен комитет НИКОЛАЙ БОЖИНОВ ШИШМАНОВ
Николай Божанов Шишманов
33 -            
независим кандидат
17 Инициативен комитет НИКОЛА СИМЕОНОВ ТРАЙКОВ
Никола Симеонов Трайков
26 -            
независим кандидат
18 Инициативен комитет ЙОРДАН ИВАНОВ ВЕЛЕВ
Йордан Иванов Велев
288 -            
независим кандидат
19 Инициативен комитет ИВАН СТОЯНОВ КЪНЕВ
Иван Стоянов Кънев
0 -            
независим кандидат
20 Инициативен комитет ИВАНКА ЙОРДАНОВА ПОПОВА
Иванка Йорданова Попова
0 -            
независим кандидат
 1. Сумата на действителните гласове е 8633
 2. Отношението 8633/21 е 411.095238 и не е цяло число
 3. Общинската избирателна квота е 412 - най-близкото по-голямо цяло число
 4. В общината няма независими кандидати за общински съветници със сума на действителните гласове по-голяма или равна на общинската избирателна квота. Всички мандати се разпределят между политическите партии и коалициите на политически партии.
 5. За политическите партии и коалициите на политически партии остават за преразпределяне 21 - 0 = 21 мандата.
 6. Право да участват в разпределянето на 21 мандата имат политическите партии Политическа партия "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ", Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "ГЕРБ", Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", Политическа партия "АТАКА" и коалицията на политически партии Коалиция СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ И БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, чиито действителни гласове са повече от общинската избирателна квота.
 7. Сумата на действителните гласове на политическите партии Политическа партия "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ", Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "ГЕРБ", Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", Политическа партия "АТАКА" и коалицията на политически партии Коалиция СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ И БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ е равна на 6898.
 8. Квотата на Хеър е 6898/21 = 328.476190476.
 9. Частните в колона 5 на таблицата се получават, като действителните гласове на всяка от политическите партии Политическа партия "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ", Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "ГЕРБ", Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", Политическа партия "АТАКА" и коалицията на политически партии Коалиция СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ И БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ се разделят на квотата на Хеър.
 10. Политическите артии Политическа партия "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ", Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "ГЕРБ", Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", Политическа партия "АТАКА" и коалицията на политически партии Коалиция СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ И БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ получават толкова мандати (колона 6 от таблицата), колкото е цялата част на така полученото частно.
 11. Получените остатъци са показани в колона 7.
 12. Остават 3 неразпределени мандата.
 13. Първият неразпределен мандат получава коалиция на политически партии Коалиция СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ И БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - с най-голям остатък 0.949 (колона 7 от таблицата).
 14. Вторият неразпределен мандат получава политическа партия Политическа партия "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" - със следващия най-голям остатък 0.835 (колона 7 от таблицата).
 15. Третият неразпределен мандат получава политическа партия Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" - със следващия най-голям остатък 0.501 (колона 7 от таблицата).
 16. Окончателното разпределение на мандатите е показано в колона 10 от таблицата.