Мандати за разпределяне: 17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Участник Действителни гласове Мандати за независими Частно по т. 4 Мандати по т. 5 Остатъци по т. 6 Мандати по т. 6 Мандати по т. 7 Общо мандати
1 Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" 1889 - 6.121 6 0.121 6=6+0
политическа партия
2 Коалиция за развитие на община Хисаря 1386 - 4.491 4 0.491 1 5=4+1
коалиция на политически партии
3 Политическа партия "АТАКА" 455 - 1.474 1 0.474 1 2=1+1
политическа партия
4 Политическа партия "ГЕРБ" 754 - 2.443 2 0.443 2=2+0
политическа партия
5 Политическа партия "ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" 454 - 1.471 1 0.471 1=1+0
политическа партия
6 Инициативен комитет Георги Иванов Топузлийски
Георги Иванов Топузлийски
387 1           1
независим кандидат
7 Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ "ЕВРОРОМА" 116 -            
политическа партия
8 Политическа партия "БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ "РАДИКАЛИ" 57 -            
политическа партия
9 Политическа партия "ЗЕЛЕНА БЪЛГАРИЯ" 162 -            
политическа партия
10 Политическа партия "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" 143 -            
политическа партия
11 Политическа партия "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" 140 -            
политическа партия
12 Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" 53 -            
политическа партия
13 Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ "НАРОДЕН ЮМРУК" ЗА ЗАЩИТА НА ПЕНСИОНЕРИ, БЕЗРАБОТНИ И СОЦИАЛНО СЛАБИ ГРАЖДАНИ" 55 -            
политическа партия
14 Политическа партия "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ" 62 -            
политическа партия
15 Политическа партия "НОВОТО ВРЕМЕ" 147 -            
политическа партия
16 Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "РОМА" 112 -            
политическа партия
 1. Сумата на действителните гласове е 6372
 2. Отношението 6372/17 е 374.823529 и не е цяло число
 3. Общинската избирателна квота е 375 - най-близкото по-голямо цяло число
 4. Сумата на действителните гласове за независимия кандидат Инициативен комитет Георги Иванов Топузлийски
  Георги Иванов Топузлийски (387) е съответно по-голяма и/или равна на общинската избирателна квота (375). Затова Инициативен комитет Георги Иванов Топузлийски
  Георги Иванов Топузлийски се счита за избрани (колона 4 в таблицата).
 5. За политическите партии и коалициите на политически партии остават за преразпределяне 17 - 1 = 16 мандата.
 6. Право да участват в разпределянето на 16 мандата имат политическите партии Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "АТАКА", Политическа партия "ГЕРБ", Политическа партия "ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" и коалицията на политически партии Коалиция за развитие на община Хисаря, чиито действителни гласове са повече от общинската избирателна квота.
 7. Сумата на действителните гласове на политическите партии Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "АТАКА", Политическа партия "ГЕРБ", Политическа партия "ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" и коалицията на политически партии Коалиция за развитие на община Хисаря е равна на 4938.
 8. Квотата на Хеър е 4938/16 = 308.625.
 9. Частните в колона 5 на таблицата се получават, като действителните гласове на всяка от политическите партии Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "АТАКА", Политическа партия "ГЕРБ", Политическа партия "ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" и коалицията на политически партии Коалиция за развитие на община Хисаря се разделят на квотата на Хеър.
 10. Политическите артии Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "АТАКА", Политическа партия "ГЕРБ", Политическа партия "ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" и коалицията на политически партии Коалиция за развитие на община Хисаря получават толкова мандати (колона 6 от таблицата), колкото е цялата част на така полученото частно.
 11. Получените остатъци са показани в колона 7.
 12. Остават 2 неразпределени мандата.
 13. Първият неразпределен мандат получава коалиция на политически партии Коалиция за развитие на община Хисаря - с най-голям остатък 0.491 (колона 7 от таблицата).
 14. Вторият неразпределен мандат получава политическа партия Политическа партия "АТАКА" - със следващия най-голям остатък 0.474 (колона 7 от таблицата).
 15. Окончателното разпределение на мандатите е показано в колона 10 от таблицата.