Мандати за разпределяне: 51
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Участник Действителни гласове Мандати за независими Частно по т. 4 Мандати по т. 5 Остатъци по т. 6 Мандати по т. 6 Мандати по т. 7 Общо мандати
1 Политическа партия "ГЕРБ" 22755 - 12.874 12 0.874 1 13=12+1
политическа партия
2 Коалиция "Коалиция за Пловдив" 17132 - 9.693 9 0.693 1 10=9+1
коалиция на политически партии
3 Политическа партия "ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" 17457 - 9.876 9 0.876 1 10=9+1
политическа партия
4 Политическа партия "АТАКА" 8550 - 4.837 4 0.837 1 5=4+1
политическа партия
5 Политическа партия "ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ" 4007 - 2.267 2 0.267 2=2+0
политическа партия
6 Политическа партия "ГРАЖДАНСКИ СЪЮЗ ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ" 2706 - 1.531 1 0.531 1 2=1+1
политическа партия
7 Политическа партия "СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ" 3256 - 1.842 1 0.842 1 2=1+1
политическа партия
8 Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" 4112 - 2.326 2 0.326 2=2+0
политическа партия
9 Коалиция "Десен алианс за Пловдив" 4035 - 2.283 2 0.283 2=2+0
коалиция на политически партии
10 Политическа партия "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ" 3514 - 1.988 1 0.988 1 2=1+1
политическа партия
11 Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЕКСПЕРТИ ЗА РЕГИОНА" 2621 - 1.483 1 0.483 1=1+0
политическа партия
12 Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ" 497 -            
политическа партия
13 Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "РОМА" 139 -            
политическа партия
14 Политическа партия "ЗЕЛЕНА БЪЛГАРИЯ" 570 -            
политическа партия
15 Политическа партия "БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" 1017 -            
политическа партия
16 Коалиция "Граждански конвент на Пловдив" 875 -            
коалиция на политически партии
17 Политическа партия "БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ" 129 -            
политическа партия
18 Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ "ЕВРОРОМА" 37 -            
политическа партия
19 Политическа партия "ДРОМ"-"ДВИЖЕНИЕ ЗА РАВНОПРАВЕН ОБЩЕСТВЕН МОДЕЛ" 68 -            
политическа партия
20 Политическа партия "ГРАЖДАНСКА СИЛА" 654 -            
политическа партия
21 Политическа партия "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ" 1839 -            
политическа партия
22 Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ЕКОГЛАСНОСТ" 553 -            
политическа партия
23 Политическа партия "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" 2173 -            
политическа партия
24 Политическа партия "НОВА ЗОРА" 164 -            
политическа партия
25 Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ "НАРОДЕН ЮМРУК" ЗА ЗАЩИТА НА ПЕНСИОНЕРИ, БЕЗРАБОТНИ И СОЦИАЛНО СЛАБИ ГРАЖДАНИ" 317 -            
политическа партия
26 Политическа партия "ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА" 349 -            
политическа партия
27 Политическа партия "ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ" 254 -            
политическа партия
28 Политическа партия "БЪЛГАРСКО ДВИЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" 766 -            
политическа партия
29 Политическа партия "ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ" 557 -            
политическа партия
30 Политическа партия "НОВИТЕ ЛИДЕРИ" (НЛ) 903 -            
политическа партия
31 Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ" (БСДП) 368 -            
политическа партия
32 Политическа партия "ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕНИ" 811 -            
политическа партия
33 Политическа партия "ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ" 600 -            
политическа партия
34 Политическа партия "БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" 183 -            
политическа партия
35 Политическа партия "СЪЮЗ НА КОМУНИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ" 104 -            
политическа партия
36 Политическа партия "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" 592 -            
политическа партия
37 Политическа партия "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" 772 -            
политическа партия
38 Политическа партия "НОВОТО ВРЕМЕ" 1154 -            
политическа партия
39 Коалиция "Диалог за Пловдив" 748 -            
коалиция на политически партии
40 Политическа партия "ЛИБЕРАЛНА ИНИЦИАТИВА ЗА ДЕМОКРАТИЧНО ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ "ЛИДЕР" 1107 -            
политическа партия
41 ИК за избор на независим кандидат
Красимир Васков Търкаланов
831 -            
независим кандидат
42 ИК за избор на независим кандидат
Димитър Ангелов Спилков
1132 -            
независим кандидат
43 ИК за избор на независим кандидат
Атанас Кръстев Танев
188 -            
независим кандидат
44 ИК за избор на независим кандидат
Любомир Бранков Младенов
241 -            
независим кандидат
 1. Сумата на действителните гласове е 110837
 2. Отношението 110837/51 е 2173.274510 и не е цяло число
 3. Общинската избирателна квота е 2174 - най-близкото по-голямо цяло число
 4. В общината няма независими кандидати за общински съветници със сума на действителните гласове по-голяма или равна на общинската избирателна квота. Всички мандати се разпределят между политическите партии и коалициите на политически партии.
 5. За политическите партии и коалициите на политически партии остават за преразпределяне 51 - 0 = 51 мандата.
 6. Право да участват в разпределянето на 51 мандата имат политическите партии Политическа партия "ГЕРБ", Политическа партия "ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ", Политическа партия "АТАКА", Политическа партия "ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ", Политическа партия "ГРАЖДАНСКИ СЪЮЗ ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ", Политическа партия "СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ", Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", Политическа партия "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ", Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЕКСПЕРТИ ЗА РЕГИОНА" и коалициите на политически партии Коалиция "Коалиция за Пловдив", Коалиция "Десен алианс за Пловдив", чиито действителни гласове са повече от общинската избирателна квота.
 7. Сумата на действителните гласове на политическите партии Политическа партия "ГЕРБ", Политическа партия "ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ", Политическа партия "АТАКА", Политическа партия "ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ", Политическа партия "ГРАЖДАНСКИ СЪЮЗ ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ", Политическа партия "СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ", Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", Политическа партия "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ", Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЕКСПЕРТИ ЗА РЕГИОНА" и коалициите на политически партии Коалиция "Коалиция за Пловдив", Коалиция "Десен алианс за Пловдив" е равна на 90145.
 8. Квотата на Хеър е 90145/51 = 1767.54901961.
 9. Частните в колона 5 на таблицата се получават, като действителните гласове на всяка от политическите партии Политическа партия "ГЕРБ", Политическа партия "ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ", Политическа партия "АТАКА", Политическа партия "ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ", Политическа партия "ГРАЖДАНСКИ СЪЮЗ ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ", Политическа партия "СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ", Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", Политическа партия "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ", Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЕКСПЕРТИ ЗА РЕГИОНА" и всяка от коалициите на политически партии Коалиция "Коалиция за Пловдив", Коалиция "Десен алианс за Пловдив" се разделят на квотата на Хеър.
 10. Политическите артии Политическа партия "ГЕРБ", Политическа партия "ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ", Политическа партия "АТАКА", Политическа партия "ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ", Политическа партия "ГРАЖДАНСКИ СЪЮЗ ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ", Политическа партия "СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ", Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", Политическа партия "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ", Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЕКСПЕРТИ ЗА РЕГИОНА" и коалициите на политически партии Коалиция "Коалиция за Пловдив", Коалиция "Десен алианс за Пловдив" получават толкова мандати (колона 6 от таблицата), колкото е цялата част на така полученото частно.
 11. Получените остатъци са показани в колона 7.
 12. Остават 7 неразпределени мандата.
 13. Първият неразпределен мандат получава политическа партия Политическа партия "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ" - с най-голям остатък 0.988 (колона 7 от таблицата).
 14. Вторият неразпределен мандат получава политическа партия Политическа партия "ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" - със следващия най-голям остатък 0.876 (колона 7 от таблицата).
 15. Третият неразпределен мандат получава политическа партия Политическа партия "ГЕРБ" - със следващия най-голям остатък 0.874 (колона 7 от таблицата).
 16. Четвъртият неразпределен мандат получава политическа партия Политическа партия "СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ" - със следващия най-голям остатък 0.842 (колона 7 от таблицата).
 17. Петият неразпределен мандат получава политическа партия Политическа партия "АТАКА" - със следващия най-голям остатък 0.837 (колона 7 от таблицата).
 18. Шестият неразпределен мандат получава коалиция на политически партии Коалиция "Коалиция за Пловдив" - със следващия най-голям остатък 0.693 (колона 7 от таблицата).
 19. Седмият неразпределен мандат получава политическа партия Политическа партия "ГРАЖДАНСКИ СЪЮЗ ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ" - със следващия най-голям остатък 0.531 (колона 7 от таблицата).
 20. Окончателното разпределение на мандатите е показано в колона 10 от таблицата.