Мандати за разпределяне: 33
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Участник Действителни гласове Мандати за независими Частно по т. 4 Мандати по т. 5 Остатъци по т. 6 Мандати по т. 6 Мандати по т. 7 Общо мандати
1 Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" 5486 - 8.223 8 0.223 8=8+0
политическа партия
2 Политическа партия "ГЕРБ" 3885 - 5.823 5 0.823 1 6=5+1
политическа партия
3 Политическа партия "АТАКА" 3284 - 4.922 4 0.922 1 5=4+1
политическа партия
4 Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" 3698 - 5.543 5 0.543 5=5+0
политическа партия
5 Политическа партия "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ" 2522 - 3.780 3 0.780 1 4=3+1
политическа партия
6 Политическа коалиция "Заедно за община Асеновград - НДСВ и ДСИ" 1886 - 2.827 2 0.827 1 3=2+1
коалиция на политически партии
7 Политическа партия "РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ" 1256 - 1.883 1 0.883 1 2=1+1
политическа партия
8 Политическа партия "ДРОМ"-"ДВИЖЕНИЕ ЗА РАВНОПРАВЕН ОБЩЕСТВЕН МОДЕЛ" 245 -            
политическа партия
9 Политическа партия "БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ "РАДИКАЛИ" 827 -            
политическа партия
10 Политическа партия "БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" 299 -            
политическа партия
11 Политическа партия "ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" 613 -            
политическа партия
12 Политическа партия "СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ" 275 -            
политическа партия
13 Политическа коалиция "Демократи за Асеновград - ДСБ и ДП" 341 -            
коалиция на политически партии
14 Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ "НАРОДЕН ЮМРУК" ЗА ЗАЩИТА НА ПЕНСИОНЕРИ, БЕЗРАБОТНИ И СОЦИАЛНО СЛАБИ ГРАЖДАНИ" 162 -            
политическа партия
15 Политическа партия "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" 908 -            
политическа партия
16 Политическа партия "ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ" 130 -            
политическа партия
17 Политическа партия "ОТЕЧЕСТВЕНА ПАРТИЯ НА ТРУДА" 60 -            
политическа партия
18 Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ" 104 -            
политическа партия
19 Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ" (БСДП) 733 -            
политическа партия
20 Политическа партия "БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ" 101 -            
политическа партия
21 Политическа партия "ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ" 88 -            
политическа партия
22 Политическа партия "ЗЕЛЕНА БЪЛГАРИЯ" 315 -            
политическа партия
23 Политическа коалиция "Християски съюз" - партия "Българска християнска коалиция" и партия "Християн демократичен форум" 99 -            
коалиция на политически партии
24 Политическа партия "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" 412 -            
политическа партия
25 Политическа партия "БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ" 19 -            
политическа партия
26 Политическа партия "КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ" 86 -            
политическа партия
27 Политическа коалиция "Граждани за европейско развитие и просперитет ГЕРП- партия "Новите лидери" и партия "Политически клуб "Екогласност"" 323 -            
коалиция на политически партии
28 ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ВАСИЛ ДИМИТРОВ ФИЛЕВ
Васил Димитров Филев
141 -            
независим кандидат
29 ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ЦВЯТКО АТАНАСОВ БАЛДЖИЕВ
Цвятко Атанасов Балжиев
188 -            
независим кандидат
30 ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ГЕОРГИ ВАКРИЛОВ АНАСТАСОВ
Георги Вакрилов Анастасов
341 -            
независим кандидат
31 ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ШЮКРЮ МУСТАФА ИСА
Шюкрю Мустафа Иса
227 -            
независим кандидат
32 ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ИЛИАН КОСТАДИНОВ ХРИСТЕВ
Илиан Костадинов Христев
318 -            
независим кандидат
33 ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ НИКОЛАЙ ИЛИЕВ СТОЙКОВ
Николай Илиев Стойков
340 -            
независим кандидат
34 ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ РЕФИК РУФАТ МЕХМЕД
Рефик Руфат Мехмед
472 -            
независим кандидат
35 ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ КОСТАДИН ИВАНОВ РУСЕНОВ
Костадин Иванов Русенов
236 -            
независим кандидат
36 ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ВАСИЛ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
Васил Иванов Георгиев
241 -            
независим кандидат
 1. Сумата на действителните гласове е 30661
 2. Отношението 30661/33 е 929.121212 и не е цяло число
 3. Общинската избирателна квота е 930 - най-близкото по-голямо цяло число
 4. В общината няма независими кандидати за общински съветници със сума на действителните гласове по-голяма или равна на общинската избирателна квота. Всички мандати се разпределят между политическите партии и коалициите на политически партии.
 5. За политическите партии и коалициите на политически партии остават за преразпределяне 33 - 0 = 33 мандата.
 6. Право да участват в разпределянето на 33 мандата имат политическите партии Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", Политическа партия "ГЕРБ", Политическа партия "АТАКА", Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ", Политическа партия "РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ" и коалицията на политически партии Политическа коалиция "Заедно за община Асеновград - НДСВ и ДСИ", чиито действителни гласове са повече от общинската избирателна квота.
 7. Сумата на действителните гласове на политическите партии Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", Политическа партия "ГЕРБ", Политическа партия "АТАКА", Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ", Политическа партия "РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ" и коалицията на политически партии Политическа коалиция "Заедно за община Асеновград - НДСВ и ДСИ" е равна на 22017.
 8. Квотата на Хеър е 22017/33 = 667.181818182.
 9. Частните в колона 5 на таблицата се получават, като действителните гласове на всяка от политическите партии Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", Политическа партия "ГЕРБ", Политическа партия "АТАКА", Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ", Политическа партия "РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ" и коалицията на политически партии Политическа коалиция "Заедно за община Асеновград - НДСВ и ДСИ" се разделят на квотата на Хеър.
 10. Политическите артии Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", Политическа партия "ГЕРБ", Политическа партия "АТАКА", Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ", Политическа партия "РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ" и коалицията на политически партии Политическа коалиция "Заедно за община Асеновград - НДСВ и ДСИ" получават толкова мандати (колона 6 от таблицата), колкото е цялата част на така полученото частно.
 11. Получените остатъци са показани в колона 7.
 12. Остават 5 неразпределени мандата.
 13. Първият неразпределен мандат получава политическа партия Политическа партия "АТАКА" - с най-голям остатък 0.922 (колона 7 от таблицата).
 14. Вторият неразпределен мандат получава политическа партия Политическа партия "РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ" - със следващия най-голям остатък 0.883 (колона 7 от таблицата).
 15. Третият неразпределен мандат получава коалиция на политически партии Политическа коалиция "Заедно за община Асеновград - НДСВ и ДСИ" - със следващия най-голям остатък 0.827 (колона 7 от таблицата).
 16. Четвъртият неразпределен мандат получава политическа партия Политическа партия "ГЕРБ" - със следващия най-голям остатък 0.823 (колона 7 от таблицата).
 17. Петият неразпределен мандат получава политическа партия Политическа партия "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ" - със следващия най-голям остатък 0.780 (колона 7 от таблицата).
 18. Окончателното разпределение на мандатите е показано в колона 10 от таблицата.