Решение на общинската избирателна комисия

община Плевен

област Плевен

за избиране на кмет на кметство Буковлък

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на кметство Буковлък, община Плевен, област Плевен на първи тур Росен Георгиев Русанов, издигнат от Инициативен комитет Росен Георгиев Русанов, получил 1533 действителни гласове.