Решение на общинската избирателна комисия

община Плевен

област Плевен

за избиране на кмет на кметство Брестовец

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на кметство Брестовец, община Плевен, област Плевен на първи тур Николай Тодоров Христов, издигнат от Коалиция "Заедно за Община Плевен (СДС,ДСБ,ДП,НДСВ,БСДП,БДС-радикали,ОБНЦБ)", получил 440 действителни гласове.