Мандати за разпределяне: 13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Участник Действителни гласове Мандати за независими Частно по т. 4 Мандати по т. 5 Остатъци по т. 6 Мандати по т. 6 Мандати по т. 7 Общо мандати
1 Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" 654 - 3.208 3 0.208 3=3+0
политическа партия
2 Коалиция "ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ И ДЕМОКРАТИ В ОБЩИНА ПОРДИМ" 599 - 2.938 2 0.938 1 3=2+1
коалиция на политически партии
3 Политическа партия "ГЕРБ" 637 - 3.125 3 0.125 3=3+0
политическа партия
4 Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" 364 - 1.786 1 0.786 1 2=1+1
политическа партия
5 Политическа партия "ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" 396 - 1.943 1 0.943 1 2=1+1
политическа партия
6 Политическа партия "АТАКА" 257 -            
политическа партия
7 Политическа партия "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ" 123 -            
политическа партия
8 Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ" 37 -            
политическа партия
9 Политическа партия "БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" 132 -            
политическа партия
10 Политическа партия "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" 22 -            
политическа партия
11 Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "РОМА" 42 -            
политическа партия
12 Политическа партия "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ" 191 -            
политическа партия
13 Политическа партия "ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ" 41 -            
политическа партия
 1. Сумата на действителните гласове е 3495
 2. Отношението 3495/13 е 268.846154 и не е цяло число
 3. Общинската избирателна квота е 269 - най-близкото по-голямо цяло число
 4. В общината няма независими кандидати за общински съветници. Всички мандати се разпределят между политическите партии и коалициите на политически партии.
 5. За политическите партии и коалициите на политически партии остават за преразпределяне 13 - 0 = 13 мандата.
 6. Право да участват в разпределянето на 13 мандата имат политическите партии Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "ГЕРБ", Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", Политическа партия "ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" и коалицията на политически партии Коалиция "ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ И ДЕМОКРАТИ В ОБЩИНА ПОРДИМ", чиито действителни гласове са повече от общинската избирателна квота.
 7. Сумата на действителните гласове на политическите партии Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "ГЕРБ", Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", Политическа партия "ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" и коалицията на политически партии Коалиция "ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ И ДЕМОКРАТИ В ОБЩИНА ПОРДИМ" е равна на 2650.
 8. Квотата на Хеър е 2650/13 = 203.846153846.
 9. Частните в колона 5 на таблицата се получават, като действителните гласове на всяка от политическите партии Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "ГЕРБ", Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", Политическа партия "ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" и коалицията на политически партии Коалиция "ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ И ДЕМОКРАТИ В ОБЩИНА ПОРДИМ" се разделят на квотата на Хеър.
 10. Политическите артии Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "ГЕРБ", Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", Политическа партия "ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" и коалицията на политически партии Коалиция "ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ И ДЕМОКРАТИ В ОБЩИНА ПОРДИМ" получават толкова мандати (колона 6 от таблицата), колкото е цялата част на така полученото частно.
 11. Получените остатъци са показани в колона 7.
 12. Остават 3 неразпределени мандата.
 13. Първият неразпределен мандат получава политическа партия Политическа партия "ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" - с най-голям остатък 0.943 (колона 7 от таблицата).
 14. Вторият неразпределен мандат получава коалиция на политически партии Коалиция "ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ И ДЕМОКРАТИ В ОБЩИНА ПОРДИМ" - със следващия най-голям остатък 0.938 (колона 7 от таблицата).
 15. Третият неразпределен мандат получава политическа партия Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" - със следващия най-голям остатък 0.786 (колона 7 от таблицата).
 16. Окончателното разпределение на мандатите е показано в колона 10 от таблицата.