Решение на общинската избирателна комисия

община Монтана

област Монтана

за избиране на кмет на община Монтана

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на община Монтана, област Монтана на първи тур Златко Софрониев Живков, издигнат от Инициативен комитет ЗЛАТКО СОФРОНИЕВ ЖИВКОВ, получил 11887 действителни гласове.