Решение на общинската избирателна комисия

община Монтана

област Монтана

за избиране на кмет на кметство Николово

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на кметство Николово, община Монтана, област Монтана на първи тур Димитър Стоянов Стоянов, издигнат от Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", получил 178 действителни гласове.