Мандати за разпределяне: 33
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Участник Действителни гласове Мандати за независими Частно по т. 4 Мандати по т. 5 Остатъци по т. 6 Мандати по т. 6 Мандати по т. 7 Общо мандати
1 Коалиция "ЗАЕДНО ЗА МОНТАНА" 5712 - 12.984 12 0.984 1 13=12+1
коалиция на политически партии
2 Политическа партия "ГЕРБ" 4518 - 10.270 10 0.270 10=10+0
политическа партия
3 Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" 3013 - 6.849 6 0.849 1 7=6+1
политическа партия
4 Политическа партия "АТАКА" 835 - 1.898 1 0.898 1 2=1+1
политическа партия
5 Инициативен комитет ТОДОР ИВАНОВ ТОДОРОВ
Тодор Иванов Тодоров
675 1           1
независим кандидат
6 Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "РОМА" 194 -            
политическа партия
7 Коалиция "НОВО БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА МОНТАНА" 329 -            
коалиция на политически партии
8 Политическа партия "ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА" 357 -            
политическа партия
9 Политическа партия "БЪЛГАРСКО ДВИЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" 141 -            
политическа партия
10 Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ "ЕВРОРОМА" 290 -            
политическа партия
11 Политическа партия "ПАРТИЯ НА ЛИБЕРАЛНАТА АЛТЕРНАТИВА И МИРА (ПЛАМ)" 402 -            
политическа партия
12 Политическа партия "БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ" 142 -            
политическа партия
13 Политическа партия "ХРИСТИЯН-СОЦИАЛЕН СЪЮЗ" 34 -            
политическа партия
14 Политическа партия "ГРАЖДАНСКИ СЪЮЗ ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ" 106 -            
политическа партия
15 Политическа партия "НОВИТЕ ЛИДЕРИ" (НЛ) 118 -            
политическа партия
16 Политическа партия "БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" 91 -            
политическа партия
17 Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ" 281 -            
политическа партия
18 Политическа партия "БЪЛГАРСКА ХРИСТИЯНСКА КОАЛИЦИЯ" (БХК) 56 -            
политическа партия
19 Политическа партия "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" 564 -            
политическа партия
20 Политическа партия "КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ" 99 -            
политическа партия
21 Политическа партия "ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ" 91 -            
политическа партия
22 Политическа партия "СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ" 213 -            
политическа партия
23 Политическа партия "ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ" 333 -            
политическа партия
24 Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ" 239 -            
политическа партия
25 Политическа партия "ДРОМ"-"ДВИЖЕНИЕ ЗА РАВНОПРАВЕН ОБЩЕСТВЕН МОДЕЛ" 603 -            
политическа партия
26 Политическа партия "ЛИБЕРАЛНА ИНИЦИАТИВА ЗА ДЕМОКРАТИЧНО ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ "ЛИДЕР" 308 -            
политическа партия
27 Политическа партия "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ" 439 -            
политическа партия
28 Политическа партия "ЗЕЛЕНА БЪЛГАРИЯ" 147 -            
политическа партия
29 Инициативен комитет ВАЛЕРИ ТИМОВ ГЕОРГИЕВ
Валери Тимов Георгиев
536 -            
независим кандидат
30 Инициативен комитет ИВАН ЗАМФИРОВ ИВАНОВ
Иван Замфиров Иванов
336 -            
независим кандидат
 1. Сумата на действителните гласове е 21202
 2. Отношението 21202/33 е 642.484848 и не е цяло число
 3. Общинската избирателна квота е 643 - най-близкото по-голямо цяло число
 4. Сумата на действителните гласове за независимия кандидат Инициативен комитет ТОДОР ИВАНОВ ТОДОРОВ
  Тодор Иванов Тодоров (675) е съответно по-голяма и/или равна на общинската избирателна квота (643). Сумата на действителните гласове за независимите кандидати Инициативен комитет ВАЛЕРИ ТИМОВ ГЕОРГИЕВ
  Валери Тимов Георгиев (536) и Инициативен комитет ИВАН ЗАМФИРОВ ИВАНОВ
  Иван Замфиров Иванов (336) е съответно по-малка от общинската избирателна квота (643). Затова Инициативен комитет ТОДОР ИВАНОВ ТОДОРОВ
  Тодор Иванов Тодоров се считат за избрани (колона 4 в таблицата).
 5. За политическите партии и коалициите на политически партии остават за преразпределяне 33 - 1 = 32 мандата.
 6. Право да участват в разпределянето на 32 мандата имат политическите партии Политическа партия "ГЕРБ", Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "АТАКА" и коалицията на политически партии Коалиция "ЗАЕДНО ЗА МОНТАНА", чиито действителни гласове са повече от общинската избирателна квота.
 7. Сумата на действителните гласове на политическите партии Политическа партия "ГЕРБ", Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "АТАКА" и коалицията на политически партии Коалиция "ЗАЕДНО ЗА МОНТАНА" е равна на 14078.
 8. Квотата на Хеър е 14078/32 = 439.9375.
 9. Частните в колона 5 на таблицата се получават, като действителните гласове на всяка от политическите партии Политическа партия "ГЕРБ", Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "АТАКА" и коалицията на политически партии Коалиция "ЗАЕДНО ЗА МОНТАНА" се разделят на квотата на Хеър.
 10. Политическите артии Политическа партия "ГЕРБ", Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "АТАКА" и коалицията на политически партии Коалиция "ЗАЕДНО ЗА МОНТАНА" получават толкова мандати (колона 6 от таблицата), колкото е цялата част на така полученото частно.
 11. Получените остатъци са показани в колона 7.
 12. Остават 3 неразпределени мандата.
 13. Първият неразпределен мандат получава коалиция на политически партии Коалиция "ЗАЕДНО ЗА МОНТАНА" - с най-голям остатък 0.984 (колона 7 от таблицата).
 14. Вторият неразпределен мандат получава политическа партия Политическа партия "АТАКА" - със следващия най-голям остатък 0.898 (колона 7 от таблицата).
 15. Третият неразпределен мандат получава политическа партия Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" - със следващия най-голям остатък 0.849 (колона 7 от таблицата).
 16. Окончателното разпределение на мандатите е показано в колона 10 от таблицата.