Решение на общинската избирателна комисия

община Летница

област Ловеч

за избиране на кмет на община Летница

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на община Летница, област Ловеч на първи тур Красимир Веселинов Джонев, издигнат от Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", получил 1544 действителни гласове.