Решение на общинската избирателна комисия

община Тетевен

област Ловеч

за избиране на кмет на кметство Голям Извор

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на кметство Голям Извор, община Тетевен, област Ловеч на първи тур Кирил Илиев Илиев, издигнат от ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ, получил 195 действителни гласове.