Решение на общинската избирателна комисия

община Тетевен

област Ловеч

за избиране на кмет на кметство Васильово

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на кметство Васильово, община Тетевен, област Ловеч на първи тур Иван Димитров Митев, издигнат от Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", получил 101 действителни гласове.