Решение на общинската избирателна комисия

община Луковит

област Ловеч

за избиране на кмет на кметство Румянцево

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на кметство Румянцево, община Луковит, област Ловеч на първи тур Диян Вацов Вацов, издигнат от Инициативен комитет, получил 311 действителни гласове.