Решение на общинската избирателна комисия

община Луковит

област Ловеч

за избиране на кмет на кметство Петревене

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на кметство Петревене, община Луковит, област Ловеч на първи тур Николай Александров Иванов, издигнат от Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", получил 200 действителни гласове.