Решение на общинската избирателна комисия

община Луковит

област Ловеч

за избиране на кмет на кметство С. Дъбен

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на кметство С. Дъбен, община Луковит, област Ловеч на първи тур Иванка Василева Грозданова, издигнат от Политическа партия "ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА", получил 74 действителни гласове.