Мандати за разпределяне: 21
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Участник Действителни гласове Мандати за независими Частно по т. 4 Мандати по т. 5 Остатъци по т. 6 Мандати по т. 6 Мандати по т. 7 Общо мандати
1 Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ" 920 - 5.959 5 0.959 1 6=5+1
политическа партия
2 Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" 922 - 5.972 5 0.972 1 6=5+1
политическа партия
3 Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" 744 - 4.819 4 0.819 1 5=4+1
политическа партия
4 Политическа партия "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ" 502 - 3.251 3 0.251 3=3+0
политическа партия
5 Инициативен комитет
Данаил Иванов Динков
390 1           1
независим кандидат
6 Политическа партия "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ" 215 -            
политическа партия
7 Политическа партия "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" 349 -            
политическа партия
8 Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ" 214 -            
политическа партия
9 Политическа партия "АТАКА" 189 -            
политическа партия
10 Политическа партия "ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" 19 -            
политическа партия
11 Политическа партия "ГЕРБ" 339 -            
политическа партия
12 Политическа партия "РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ" 231 -            
политическа партия
13 ОТЕЧЕСТВО - ДРОМ - ЕВРОРОМА 151 -            
коалиция на политически партии
14 Политическа партия "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" 81 -            
политическа партия
15 Политическа партия "ГРАЖДАНСКИ СЪЮЗ ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ" 16 -            
политическа партия
16 Политическа партия "ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА" 107 -            
политическа партия
17 Политическа партия "ДЕМОКРАТИЧНА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА" 132 -            
политическа партия
18 Политическа партия "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ" 309 -            
политическа партия
19 Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ЕКОГЛАСНОСТ" 52 -            
политическа партия
20 Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "РОМА" 122 -            
политическа партия
21 Политическа партия "КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ" 85 -            
политическа партия
22 Инициативен комитет
Марин Георгиев Гаврилов
237 -            
независим кандидат
23 Инициативен комитет
Николай Банов Неков
180 -            
независим кандидат
24 Инициативен комитет
Стефан Иванов Стефанов
168 -            
независим кандидат
25 Инициативен комитет
Гетислав Величков Гетов
74 -            
независим кандидат
26 Инициативен комитет
Веселин Иванов Цанков
69 -            
независим кандидат
27 Инициативен комитет
Росица Валентинова Георгиева
280 -            
независим кандидат
28 Инициативен комитет
Донка Георгиева Боцова
128 -            
независим кандидат
29 Инициативен комитет
Иван Пенев Братулев
214 -            
независим кандидат
 1. Сумата на действителните гласове е 7439
 2. Отношението 7439/21 е 354.238095 и не е цяло число
 3. Общинската избирателна квота е 355 - най-близкото по-голямо цяло число
 4. Сумата на действителните гласове за независимия кандидат Инициативен комитет
  Данаил Иванов Динков (390) е съответно по-голяма и/или равна на общинската избирателна квота (355). Сумата на действителните гласове за независимите кандидати Инициативен комитет
  Марин Георгиев Гаврилов (237) и Инициативен комитет
  Николай Банов Неков (180) и Инициативен комитет
  Стефан Иванов Стефанов (168) и Инициативен комитет
  Гетислав Величков Гетов (74) и Инициативен комитет
  Веселин Иванов Цанков (69) и Инициативен комитет
  Росица Валентинова Георгиева (280) и Инициативен комитет
  Донка Георгиева Боцова (128) и Инициативен комитет
  Иван Пенев Братулев (214) е съответно по-малка от общинската избирателна квота (355). Затова Инициативен комитет
  Данаил Иванов Динков се считат за избрани (колона 4 в таблицата).
 5. За политическите партии и коалициите на политически партии остават за преразпределяне 21 - 1 = 20 мандата.
 6. Право да участват в разпределянето на 20 мандата имат политическите партии Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ", Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", Политическа партия "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ", чиито действителни гласове са повече от общинската избирателна квота.
 7. Сумата на действителните гласове на политическите партии Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ", Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", Политическа партия "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ" е равна на 3088.
 8. Квотата на Хеър е 3088/20 = 154.4.
 9. Частните в колона 5 на таблицата се получават, като действителните гласове на всяка от политическите партии Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ", Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", Политическа партия "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ" се разделят на квотата на Хеър.
 10. Политическите артии Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ", Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", Политическа партия "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ" получават толкова мандати (колона 6 от таблицата), колкото е цялата част на така полученото частно.
 11. Получените остатъци са показани в колона 7.
 12. Остават 3 неразпределени мандата.
 13. Първият неразпределен мандат получава политическа партия Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" - с най-голям остатък 0.972 (колона 7 от таблицата).
 14. Вторият неразпределен мандат получава политическа партия Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ" - със следващия най-голям остатък 0.959 (колона 7 от таблицата).
 15. Третият неразпределен мандат получава политическа партия Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" - със следващия най-голям остатък 0.819 (колона 7 от таблицата).
 16. Окончателното разпределение на мандатите е показано в колона 10 от таблицата.