Мандати за разпределяне: 33
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Участник Действителни гласове Мандати за независими Частно по т. 4 Мандати по т. 5 Остатъци по т. 6 Мандати по т. 6 Мандати по т. 7 Общо мандати
1 Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" 5851 - 13.129 13 0.129 13=13+0
политическа партия
2 Политическа партия "ГЕРБ" 3224 - 7.234 7 0.234 7=7+0
политическа партия
3 Политическа партия "АТАКА" 1625 - 3.646 3 0.646 1 4=3+1
политическа партия
4 Политическа партия "ОТЕЧЕСТВО" 1285 - 2.883 2 0.883 1 3=2+1
политическа партия
5 Политическа партия "НОВОТО ВРЕМЕ" 1047 - 2.349 2 0.349 2=2+0
политическа партия
6 Коалиция "ДЕСЕН АЛИАНС-ОБЕДИНЕНИ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ (СДС,ДСБ,ДНВ Оборище)" 863 - 1.936 1 0.936 1 2=1+1
коалиция на политически партии
7 Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" 812 - 1.822 1 0.822 1 2=1+1
политическа партия
8 Политическа партия "ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА" 548 -            
политическа партия
9 Коалиция "ВСИЧКИ ЗА ЛОВЕЧ" 222 -            
коалиция на политически партии
10 Политическа партия "ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" 332 -            
политическа партия
11 Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ "ЕВРОРОМА" 423 -            
политическа партия
12 Политическа партия "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ" 528 -            
политическа партия
13 Политическа партия "ЛИБЕРАЛЕН АЛИАНС" 19 -            
политическа партия
14 Политическа партия "ЗЕЛЕНА БЪЛГАРИЯ" 525 -            
политическа партия
15 Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ "ГЕРГЬОВДЕН" 57 -            
политическа партия
16 Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ" (БСДП) 171 -            
политическа партия
17 Политическа партия "БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ" 28 -            
политическа партия
18 Коалиция "ССД, ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ, ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" 209 -            
коалиция на политически партии
19 Политическа партия "БЪЛГАРСКО ДВИЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" 329 -            
политическа партия
20 Политическа партия "БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ" 19 -            
политическа партия
21 Политическа партия "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" 439 -            
политическа партия
22 Политическа партия "КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ" 194 -            
политическа партия
23 Политическа партия "Политическа партия СОЛИДАРНОСТ" 7 -            
политическа партия
24 Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ" 446 -            
политическа партия
25 Политическа партия "БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" 339 -            
политическа партия
26 Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "РОМА" 47 -            
политическа партия
27 Инициативен комитет
Евгени Николов Николов
393 -            
независим кандидат
28 Инициативен комитет
Николай Георгиев Недков
236 -            
независим кандидат
29 Инициативен комитет
Тодор Георгиев Горанов
196 -            
независим кандидат
30 Инициативен комитет
Райно Георгиев Райнов
313 -            
независим кандидат
 1. Сумата на действителните гласове е 20727
 2. Отношението 20727/33 е 628.090909 и не е цяло число
 3. Общинската избирателна квота е 629 - най-близкото по-голямо цяло число
 4. В общината няма независими кандидати за общински съветници със сума на действителните гласове по-голяма или равна на общинската избирателна квота. Всички мандати се разпределят между политическите партии и коалициите на политически партии.
 5. За политическите партии и коалициите на политически партии остават за преразпределяне 33 - 0 = 33 мандата.
 6. Право да участват в разпределянето на 33 мандата имат политическите партии Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "ГЕРБ", Политическа партия "АТАКА", Политическа партия "ОТЕЧЕСТВО", Политическа партия "НОВОТО ВРЕМЕ", Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" и коалицията на политически партии Коалиция "ДЕСЕН АЛИАНС-ОБЕДИНЕНИ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ (СДС,ДСБ,ДНВ Оборище)", чиито действителни гласове са повече от общинската избирателна квота.
 7. Сумата на действителните гласове на политическите партии Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "ГЕРБ", Политическа партия "АТАКА", Политическа партия "ОТЕЧЕСТВО", Политическа партия "НОВОТО ВРЕМЕ", Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" и коалицията на политически партии Коалиция "ДЕСЕН АЛИАНС-ОБЕДИНЕНИ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ (СДС,ДСБ,ДНВ Оборище)" е равна на 14707.
 8. Квотата на Хеър е 14707/33 = 445.666666667.
 9. Частните в колона 5 на таблицата се получават, като действителните гласове на всяка от политическите партии Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "ГЕРБ", Политическа партия "АТАКА", Политическа партия "ОТЕЧЕСТВО", Политическа партия "НОВОТО ВРЕМЕ", Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" и коалицията на политически партии Коалиция "ДЕСЕН АЛИАНС-ОБЕДИНЕНИ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ (СДС,ДСБ,ДНВ Оборище)" се разделят на квотата на Хеър.
 10. Политическите артии Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "ГЕРБ", Политическа партия "АТАКА", Политическа партия "ОТЕЧЕСТВО", Политическа партия "НОВОТО ВРЕМЕ", Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" и коалицията на политически партии Коалиция "ДЕСЕН АЛИАНС-ОБЕДИНЕНИ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ (СДС,ДСБ,ДНВ Оборище)" получават толкова мандати (колона 6 от таблицата), колкото е цялата част на така полученото частно.
 11. Получените остатъци са показани в колона 7.
 12. Остават 4 неразпределени мандата.
 13. Първият неразпределен мандат получава коалиция на политически партии Коалиция "ДЕСЕН АЛИАНС-ОБЕДИНЕНИ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ (СДС,ДСБ,ДНВ Оборище)" - с най-голям остатък 0.936 (колона 7 от таблицата).
 14. Вторият неразпределен мандат получава политическа партия Политическа партия "ОТЕЧЕСТВО" - със следващия най-голям остатък 0.883 (колона 7 от таблицата).
 15. Третият неразпределен мандат получава политическа партия Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" - със следващия най-голям остатък 0.822 (колона 7 от таблицата).
 16. Четвъртият неразпределен мандат получава политическа партия Политическа партия "АТАКА" - със следващия най-голям остатък 0.646 (колона 7 от таблицата).
 17. Окончателното разпределение на мандатите е показано в колона 10 от таблицата.