Мандати за разпределяне: 13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Участник Действителни гласове Мандати за независими Частно по т. 4 Мандати по т. 5 Остатъци по т. 6 Мандати по т. 6 Мандати по т. 7 Общо мандати
1 Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" 653 - 5.932 5 0.932 1 6=5+1
политическа партия
2 Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" 374 - 3.398 3 0.398 3=3+0
политическа партия
3 Политическа партия "ГЕРБ" 234 - 2.126 2 0.126 2=2+0
политическа партия
4 Политическа партия "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ" 170 - 1.544 1 0.544 1 2=1+1
политическа партия
5 КОАЛИЦИЯ " Отечество - Евророма" 12 -            
коалиция на политически партии
6 Политическа партия "ДРОМ"-"ДВИЖЕНИЕ ЗА РАВНОПРАВЕН ОБЩЕСТВЕН МОДЕЛ" 11 -            
политическа партия
7 Политическа партия "АТАКА" 57 -            
политическа партия
8 Политическа партия "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ" 48 -            
политическа партия
9 Политическа партия "ЗЕЛЕНА БЪЛГАРИЯ" 120 -            
политическа партия
10 Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "РОМА" 74 -            
политическа партия
11 Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ" 55 -            
политическа партия
12 Политическа партия "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ" 60 -            
политическа партия
13 Политическа партия "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" 58 -            
политическа партия
14 Политическа партия "БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" 93 -            
политическа партия
 1. Сумата на действителните гласове е 2019
 2. Отношението 2019/13 е 155.307692 и не е цяло число
 3. Общинската избирателна квота е 156 - най-близкото по-голямо цяло число
 4. В общината няма независими кандидати за общински съветници. Всички мандати се разпределят между политическите партии и коалициите на политически партии.
 5. За политическите партии и коалициите на политически партии остават за преразпределяне 13 - 0 = 13 мандата.
 6. Право да участват в разпределянето на 13 мандата имат политическите партии Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", Политическа партия "ГЕРБ", Политическа партия "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ", чиито действителни гласове са повече от общинската избирателна квота.
 7. Сумата на действителните гласове на политическите партии Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", Политическа партия "ГЕРБ", Политическа партия "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ" е равна на 1431.
 8. Квотата на Хеър е 1431/13 = 110.076923077.
 9. Частните в колона 5 на таблицата се получават, като действителните гласове на всяка от политическите партии Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", Политическа партия "ГЕРБ", Политическа партия "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ" се разделят на квотата на Хеър.
 10. Политическите артии Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", Политическа партия "ГЕРБ", Политическа партия "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ" получават толкова мандати (колона 6 от таблицата), колкото е цялата част на така полученото частно.
 11. Получените остатъци са показани в колона 7.
 12. Остават 2 неразпределени мандата.
 13. Първият неразпределен мандат получава политическа партия Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" - с най-голям остатък 0.932 (колона 7 от таблицата).
 14. Вторият неразпределен мандат получава политическа партия Политическа партия "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ" - със следващия най-голям остатък 0.544 (колона 7 от таблицата).
 15. Окончателното разпределение на мандатите е показано в колона 10 от таблицата.