Решение на общинската избирателна комисия

за избиране на общински съветници

община Крушари

област Добрич

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101, ал. 1 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от ротоколите на СИК

РЕШИ:

 1. Общинската избирателна квота е 231.923076923 гласове
 2. Избрани за общински съветници независими кандидати:
 3. Мандатите за общински съветници се разпределят по кандидатски листи на политически партии и коалиции, получили действителни гласове не по-малко от общинската избирателна квота, както следва:
№ в бюлетината Наименование на партията или коалицията брой мандати
2ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "ГЕРБ"3
4"БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"2
7ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"7
9ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "РОМА"1
 1. Обявява за избрани за общински съветници кандидати на партиите и коалициите:
  Имена на общинските съветници
  1. Станислав Георгиев Ненов
  2. Татяна Георгиева Жендова
  3. Михаил Желев Димитров
  4. Злати Стоянов Киров
  5. Боян Петров Петров
  6. Илхан Юсеин Мюстеджеб
  7. Бехра Риза Мехмед
  8. Зекерие Алиш Мехмед
  9. Пламен Стоилов Игнатов
  10. Нуртен Февзитова Мехмедова
  11. Видин Фиданов Каракашев
  12. Нурхаят Нюфел Изет
  13. Николай Георгиев Петров