Решение на общинската избирателна комисия

община град Добрич

област Добрич

за избиране на кмет на община град Добрич

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на община град Добрич, област Добрич на първи тур Детелина Кирилова Николова, издигнат от ПП "ГЕРБ", получил 22961 действителни гласове.