Решение на общинската избирателна комисия

община Крушари

област Добрич

за избиране на кмет на община Крушари

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на община Крушари, област Добрич на първи тур Добри Стоянов Стефанов, издигнат от ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", получил 1576 действителни гласове.