Решение на общинската избирателна комисия

община Каварна

област Добрич

за избиране на кмет на община Каварна

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на община Каварна, област Добрич на първи тур Цонко Здравков Цонев, издигнат от Инициативен комитет, получил 4569 действителни гласове.